Symposium Training for Excellence 25 juni

Structureel tot de top 10 beste sportlanden ter wereld behoren. Dat is de ambitie van Nederland. Ook in de podiumkunsten zoals muziek en dans willen we wedijveren met de wereldtop. Nederland blijft echter een klein land met beperkte middelen. Daarom zet het onderzoeksproject Training for Excellence in op het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige trainingen. Met als doel om met minder geld en minder uren toch het maximale rendement halen, zonder blessures die vaak op de loer liggen.

Training for Excellence heeft de afgelopen jaren praktijkgericht onderzoek gedaan naar het invoeren van innovatieve, slimme oefenmethodes in sport, muziek en dans. De uitkomsten laten zien dat het mogelijk is met een hoge kwaliteit training meer te bereiken in minder tijd, waarbij de kansen om de top te bereiken en te behouden vergroot worden terwijl de sporter of podiumartiest ook fysiek en mentaal fit blijft.

Voor jou als trainer-coach is dit goed nieuws, want ook jij wilt je talenten helpen zo efficiënt mogelijk te trainen in de vaak beperkte tijd die ze hebben. Training for Excellence kan je hierbij helpen via de slimme oefenmethodes die zijn ontwikkeld en getest in Living Labs. Deze Living Labs zijn onderzoeksomgevingen in de ‘echte wereld’ waar interventies, methodes en innovaties getest worden. In dans, muziek en sport is het belangrijk om nieuwe ideeën in de praktijk uit te proberen en te testen. Zo leren we wat wel en niet werkt.

 

Slimme oefenmethodes

Het onderzoek spitste zich toe op en werkte met vier oefenmethodes:

1. Deliberate practice
Om de top te halen is het belangrijk om functioneel te trainen en oefenen. Prestaties kunnen het best voorspeld worden door de hoeveelheid Deliberate Practice die iemand erop heeft zitten. Deliberate Practice betekent doelbewust, gestructureerd en weloverwogen oefenen.

2. Imagery
Imagery (mentale voorstellingen) is het inbeelden van specifieke objecten, gebeurtenissen of acties. Imagery kan vergelijkbare effecten op het leerproces in het brein hebben als een normale trainingssessie. Het is daarom een uitermate nuttige toevoeging op reguliere trainingen, met name wanneer iemand geblesseerd is of er een tekort aan tijd is.

3. Focus of attention
Om goed te presteren in sport, muziek of dans is het belangrijk te focussen op de taak die men moet uitvoeren. Dit kan zeer uitdagend zijn. Via de aandachtscirkels van Eberspächer leer je meer over het concept van focus en welke afleidingen er kunnen zijn.

4. Performing under pressure
In de top komt het vaak voor dat men moet presteren onder druk. Stress kan ontstaan wanneer de persoon een verschil ervaart in de eigen capaciteit en dat wat er van hem/haar gevraagd wordt. Gelukkig kunnen we leren onder druk te presteren en om op een positieve, gezonde manier met druk – en dus stress – om te gaan.

Lees hier de factstheets over deze vier oefenmethodes.

 

Meer informatie aangaande het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Leren en Presteren in Sport aan de Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Bewegen, Sport en Voeding. Het onderzoek valt onder het Amsterdam Institute of Sport Sciences (AISS), een Sportinnovator Centrum waarin de Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam UMC (locatie AMC en VUmc), Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool InHolland, OLVG, Reade en Topsport Amsterdam hun krachten bundelen. AISS onderzoekt praktische vraagstukken rond sport, bewegen en gezondheid.

Training for Excellence is een RAAK-Publiek-onderzoeksproject (deels gefinancierd door SIA: RAAK.PUB04.027).

Bekijk ook de website.

 

Uniek gratis symposium

Tijdens een uniek en gratis (engelstalig) online symposium op 25 juni van 14.00 – 17.00 uur hoor je alles over Training for Excellence. De betrokken onderzoekers (Raôul Oudejans en Jolan Kegelaers) presenteren de achtergrond en resultaten van het onderzoek. Vervolgens delen drie deskundige sprekers vanuit dans (Janine Stubbe, Codarts Rotterdam), sport (Paul Wylleman, TeamNL en Vrije Universiteit Brussel) en muziek (Aaron Williamon, Royal College of Music, London) hun kennis en ervaring.

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;