Reisverslag Sport Science missie Japan

Begin 2015 is het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS) uitgenodigd om de samenwerking met Japan te komen verkennen in aanloop naar de Olympische Spelen van Tokyo2020. Cees Vervoorn heeft als trekker van AISS deze uitnodiging aangenomen en de uitnodiging nationaal verspreid. Deze sport science missie is onderdeel geworden van de RVO handelsmissie naar Japan onder leiding van minister president Mark Rutte en minister Henk Kamp. Parallel liep de handelsmissie van Amsterdam onder leiding van burgemeesters Eberhard van der Laan en Mirjam van ’t Veld (Amstelveen).


© Dutch Embassy Tokyo

De sport science missie kende een unieke samenstelling van 40 deelnemers afkomstig van een veelvoud aan universiteiten en hogescholen, het ministerie van VWS, Topteam Sport, sportkoepel NOC*NSF, CTO Amsterdam, onderzoeksfinanciers NWO en NRPO SIA, NISB en DSM. Het Sociaal Cultureel Planbureau (Kim Putters) en het ministerie van EZ (Jasper Wesseling) hebben verschillende pr ogrammaonderdelen bijgewoond.


Van 7 t/m 14 november heeft de sportscience missie een zeer divers en uitstekend verzorgd programma gevolgd langs bedrijfsleven (Asics en Teijin Mirai Studio), kennisinstellingen (Osaka University, Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Tokyo Medical and Dental University, University of Tsukuba) en sportorganisaties (Japan Sports Council (Japan Olympic Committee), Japan Sport Agency (Tokyo2020) en Japan Institute of Sports Sciences).

Opbrengst

 • Gezamenlijke verklaring over een strategisch partnerschap tussen Nederland en Japan (zie: Rijksoverheid)
  Met daarin ruimte en ambitie in onderzoek en sport:

  The two leaders underline that the 2020 Olympic and Paralympic Games in Tokyo provide many opportunities for both countries to deepen cooperation in the field of sport.
  Science, Technology and Innovation

  Continue to utilize the Japan-Netherlands Joint Committee under the Agreement on Co-operation in Science and Technology as the bilateral backbone to a strong partnership in science, technology and innovation, through following up the results of the 6th committee which focused on important areas such as ICT/smart industry (focusing on cyber security and quantum technology), agriculture, and renewable energy/ nuclear fusion.

  Encourage dialogues among relevant institutions with the aim of identifying potential research and innovation areas of joint interest
  Sports

  Cooperate with a view to a successful organization of the 2020 Olympic and Paralympic Games in Tokyo.

  Encourage knowledge transfer and joint research in the field of elite sports (dual careers), sports for all, and sports innovations.

  Intensify the cooperation through exchange of knowledge and experience with the view to enhancing the participation in sports for people with impairments in a more inclusive way.

  Host events, seminars and activities with the view to the further development of inclusive sport.

  © Dutch Embassy Tokyo

 • Voornemen van VWS om een MOU af te sluiten voor sport(science) met MEXT (Japanse Ministry of Education, Culture, Sport, Science &Technology)

 • Het bezoek heeft sterk bijgedragen aan de zichtbaarheid van het Nederlandse sportonderzoek in Japan en er ligt veel ruimte om samenwerking op te zetten, op nationaal niveau en op het niveau van individuele organisaties

 • Sterke groei in verbinding van het nationale veld van sportonderzoek. Het Nederlandse sportonderzoek is tot nu toe relatief versnipperd en weinig nationaal georganiseerd. De missie naar Japan heeft een belangrijk verbinding op nationaal niveau gelegd die nodig is om een samenwerking met Japan met voldoende focus en massa in te vullen en tot een succes te maken.

 • Urgentie in Nederlandse veld van sport en onderzoek om te komen tot een duidelijke en gedragen nationale kennisagenda in aanvulling op de innovatieagenda van het Topteam Sport. Het Topteam Sport heeft NWO en Kenniscentrum Sport gevraagd om deze op te stellen. De Tokyo Bay groep (Topteam Sport, NWO, NRPO SIA, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF en missieleider Cees Vervoorn) draagt zorg voor proces en invulling van deze nationale kennisagenda sport. Streven is om deze in maart 2016 voor te leggen aan het Topteam Sport. De kennisagenda zal gebaseerd worden op de thema’s: (1) een leven lang bewegen (2) 1% extra performance (3) de sociale, maatschappelijke en economische waarde van sport en doorsnijdend (4) (big) data. Deze thema’s zullen wetenschappelijk worden uitgediept en nadrukkelijk breed multidisciplinair worden vormgegeven met nieuwe vakgebieden en expertises die hoogwaardige en relevante kennis ontwikkelen voor het domein van sport en bewegen.

 • NRPO SIA heeft het initiatief genomen hogescholen te faciliteren in het opzetten van een HBO platform sport. Om vanuit deze bundeling van kracht adequaat te kunnen bijdragen aan de innovatieagenda van het Topteam Sport en de nieuwe nationale kennisagenda sport. In nauwe samenwerking met universiteiten, bedrijfsleven en sportpraktijk.

 • De missie naar Japan was onderdeel van een grotere ambitie om internationale programmering van het sportonderzoek te organiseren langs de Olympische Cyclus. Organiserende landen hebben naast de uitdagingen in topsport en organisatie van het evenement te maken met een veelvoud aan sportieve, maatschappelijke, sociale en economische uitdagingen. Doel is om vanuit het Nederlandse sportonderzoek actief de samenwerking op te zoeken met organiserende landen om samen state-of-the-art kennis te ontwikkelen en kennisdeling en uitwisseling tussen deze organiserende landen tot stand te brengen. Doel is een meerjarige programmering waarin de Olympische Cyclus leidend is en niet het individuele organiserende land. NWO en NRPO SIA organiseren voorafgaand aan Rio2016 een eerste pilot met een workshop voor onderzoekers in Brazilië en, onder voorbehoud, in het voorjaar van 2016 een onderzoekscall voor onderzoekssamenwerking met Brazilië rond sport en bewegen. Na Rio 2016 zal er een vervolg komen op de verkennende missie naar Japan.

Cees Vervoorn – Lector Topsport & Onderwijs – Hogeschool van Amsterdam – c.vervoorn@hva.nl
Neal Damen – Front Office Manager – Amsterdam Institute of Sport Science – n.l.damen@hva.nl

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;