Subsidie voor het project WHEELS, onderzoek naar leefstijl-app voor rolstoelgebruikers

Het onderzoeksproject WHEELS staat voor ‘Wheelchair ExercisE and Lifestyle Study’ en heeft tot doel een online leefstijlprogramma en begeleidingstraject te ontwikkelen voor rolstoelgebruikers. Het lectoraat Kracht van Sport (HvA/InHolland) heeft voor dit project samen met haar samenwerkingspartners een RAAK-publiek-subsidie ontvangen.

Het lectoraat Kracht van Sport, lector Marije Baart de la Faille-Deutekom, is penvoeder van het project WHEELS. Het onderzoek start officieel in februari 2017. Het project is mede tot stand gekomen door vragen van leefstijlprofessionals, vertegenwoordigers van de doelgroep, (docent)onderzoekers en studenten. Zij willen onderzoeken aan welke criteria een online leefstijlprogramma moet voldoen om een actieve leefstijl te bevorderen bij rolstoelgebruikers met een dwarslaesie of beenamputatie.

Maatschappelijke bijdrage

Het begeleiden van rolstoelgebonden mensen met een dwarslaesie of amputatie na hun revalidatie op het gebied van een actieve leefstijl is van groot belang, vanwege de vele leefstijlgerelateerde problemen in deze doelgroep. Professionals spelen hier een grote rol in, maar het lukt hen op dit moment niet om deze doelgroep te begeleiden naar een gezonde leefstijl. Professionals zien wel veel potentie in de inzet van een digitale leefstijlapplicatie bij het in beweging brengen en houden van mensen met een beperking.

Naast het lectoraat Kracht van Sport (Inholland/HvA) leveren de lectoraten  Medische Technologie (Inholland) en Gewichtsmanagement (HvA) een bijdrage. Ook is het Inholland Health & Technology Centre (IHTC), de Nederlandse beroepsvereniging Leefstijlprofessional (NBLP), revalidatiezorginstelling Reade/VU, Dwarslaesie Organisatie Nederland, Heliomare en DigiFit B.V. betrokken.

Met RAAK-publiek financiert de overheid onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector. De regeling stimuleert samenwerking en kennisuitwisseling. Zo moeten praktische innovaties mogelijk worden die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector.

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;