Take-off financiering voor FGB-wetenschappers Sauvik Das Gupta en Dominic Orth

Financieringsvoorstellen van FGB-wetenschappers Sauvik Das Gupta en Dominic Orth (Bewegingswetenschappen), zijn gehonoreerd voor de Take-off financiering van de NWO. De onderzoekers krijgen per voorstel een maximale subsidie van 40 duizend euro. De toekenning geeft ruimte voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie om wetenschappelijke kennis commercieel toe te passen.

Sauvik Das Gupta: Fitsurance - Health is Wealth
De ziektekosten in Nederland stijgen sneller dan het BNP. De stijging in kosten wordt onder andere veroorzaakt door de lage dagelijkse activiteit, slechte dieet keuzes en, in sommige gevallen, onvoldoende kennis over algemene gezondheid. Hierdoor stijgt de incidentie en prevalentie van hart- en vaatziektes, diabetes en kanker, wat resulteert in een substantiële stijging van de zorgkosten. Om dit probleem aan te pakken, moet de bevolking gezonder gaan leven wat bewerkstelligd kan worden door het algemene gezondheidsbewustzijn te verhogen. Dit willen wij verhogen door gezondheid check-ups aan te bieden en op basis hiervan consult te geven met betrekking tot beweging en voeding. Het consult zal worden aangeboden door een mobiele applicatie die tevens de dagelijkse activiteit monitort. Hier heeft niet alleen de bevolking profijt van, maar ook de bedrijven (daling ziekteverzuim) , de zorgverzekeraar (daling kosten en ziekte incidentie) en de overheid (gezondere bevolking). De mede-aanvragers zijn Moritz Eggelbusch, Stef Beijk en Tommie Koppens. Bekijk hier de website. 

 

Dominic Orth: ‘Meta-grip’: monitoring grip force to minimize hand injuries and improve climbing performance
Sportklimmen is wereldwijd uitgegroeid tot een populaire en veel beoefende sportactiviteit. De functionele grijpkracht van handen en vingers is een belangrijke prestatiebepalende factor, maar vormt tegelijkertijd de belangrijke bron van blessures (ongeveer 40% van alle blessures onder klimmers zijn hand of vinger gerelateerd). Er is dus een urgente behoefte om functionele grijpkracht objectief te monitoren als evidence-based ondersteuning bij het voorkomen en behandelen van hand- en vingerblessures. We hebben hiervoor de ‘meta-grip’ ontwikkeld, een innovatieve tool om klimspecifieke grijpkracht te meten op verschillende greepsoorten en hellingshoeken. Met de meta-grip willen we klimmers helpen hun progressie te monitoren, training uit te balanceren, blessures te voorkomen of verhelpen en prestaties te verbeteren. Bekijk hier de website. 

Take-off
Met Take-off, een programma voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap, heeft de kennisbenutting in de alfa- en de gammawetenschappen sinds 2014 een nieuwe impuls gekregen.

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;