Talentontwikkeling: van multisport naar donorsport

Sportclubs, organisaties en bonden merken dat kinderen steeds vaker binnen komen met een motorische achterstand. Voor deze kinderen is het lastiger om door te groeien tot een elite sporter. Zonder constructieve aanpak wordt de pool met talenten in de toekomst kleiner; een negatieve ontwikkeling voor een klein land als Nederland. Het Athletic Skills Model (ASM) biedt verschillende mogelijkheden om talentontwikkeling te optimaliseren. Hierover ging de lectorale rede van Geert Savelsbergh, lector Perceptueel-motorische Talentontwikkeling aan de HvA.

MINDER UITVAL, MEER PLEZIER

Het talentontwikkelingsmodel ASM benut de multi- en donorsport als methodiek en kwaliteitsimpuls voor trainingen. Zowel sporters in de breedtesport als sporters die de absolute top nastreven hebben baat bij het ontwikkelen van beweegtalent op een gestructureerde, veelzijdige wijze. Dat biedt de beste kans op een sportcarrière met betere prestaties, een gezonder leven met minder blessures, minder uitval en vooral meer plezier door sport.

HER-LOCATIE VAN TALENT MET DONORSPORT

Savelsbergh: “Met het ASM-model herken je makkelijker een talent. Sporters met potentie komen immers ‘vanzelf’ boven drijven door het beoefenen van veel verschillende sporten (het principe van de multisporten). Bij donorsporten faciliteer je ook de her-locatie van talent.” Dit houdt in dat een sporter die jarenlang in een doelsport heeft geïnvesteerd en wil stoppen (bijvoorbeeld door terugval), via donorsport wordt ‘herontdekt’ en makkelijker overstapt naar een nieuwe, verwante doelsport. Alle trainingsinvesteringen uit het verleden benut je hiermee alsnog. “Dit is natuurlijk niet het hoofddoel van een donorsport, maar wel een positieve bijkomstigheid.”

HOUVAST VOOR TRAINERS

Het talentontwikkelingsmodel focust niet alleen op hoe sporters vaardigheden  ‘leren’, maar ook op hoe gymleraren en trainers dat moeten ‘aanleren’. Van daaruit biedt het ASM ook houvast voor het inrichten van opleidingen.

LECTORAAT PERCEPTUEEL-MOTORISCHE TALENTONTWIKKELING

Het ASM is gevormd door ervaringen in de praktijk en onderbouwd met wetenschappelijke bevindingen. Het model neemt een centrale plek in binnen het lectoraat Perceptueel-motorische Talentontwikkeling van het Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding van de HvA. Het lectoraat richt zich op toegepast onderzoek naar talentontwikkeling in de sport onder 4 tot 20-jarigen van uiteenlopend niveau. Daarnaast focust het lectoraat op de verbetering van sportprestaties door de optimalisering van trainings- en leerstrategieën.

AMSTERDAM INSTITUTE OF SPORT SCIENCE

Het lectoraat Perceptueel-motorische Talentontwikkeling is mede geïnitieerd door het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS) en bedient samen met de gelijktijdig opgerichte lectoraten ‘Leren en Presteren in Sport’ en ‘Innovatie in Sportprestatie’ de field labs van het AISS.

Op dinsdag 27 september hield prof. dr. Geert Savelsbergh zijn lectorale rede in het Kohnstammhuis HvA in Amsterdam. Bekijk de lectorale rede als webcollege (alleen voor HvA-medewerkers) of download de bijbehorende uitgave ‘Perceptueel-Motorische Talentontwikkeling’. Zie ook athleticskillsmodel.nl.

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;