TCS Amsterdam Marathon levert stad 15,8 miljoen op

Ruim 44.000 mensen namen deel aan de TCS Amsterdam Marathon 2014. Wat levert dit sportevenement de regio eigenlijk op? Organisator Le Champion vroeg de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland en Sport2B de economische impact te meten. Uit het onderzoek blijkt dat de marathon de regio Amsterdam in totaal 15,8 miljoen euro oplevert.

amsterdam-marathon.jpg

De onderzoekers berekenden de totale bestedingen van deelnemers, bezoekers, organisatie en de media: in totaal leverden alle bestedingen de lokale economie zo’n 15,8 miljoen euro op. Buitenlandse deelnemers geven opvallend veel uit, namelijk per persoon zo’n 83 euro op een dag. Daarbij zijn de hotelovernachtingen nog niet meegerekend: in totaal is het evenement goed voor ruim 52.000 extra overnachtingen in Amsterdam. HvA-/Inholland-onderzoeker en lector Marije Baart de la Faille: “Deze uitgaven vormen een extra impuls voor de lokale economie, die zich zonder de TCS Amsterdam Marathon niet had voorgedaan. Vooral buitenlandse deelnemers zijn economisch interessant, omdat zij meerdere dagen in de stad blijven en ook overdag het geld flink laten rollen."

Cees Pronk, race director TCS Amsterdam Marathon: “Dit onderzoek geeft aan hoe belangrijk het is binnen grote internationale sportevenementen om te gaan met een aantal aspecten zoals kunst, cultuur, sport en economie. Dit zijn pijlers om het welslagen van de TCS Amsterdam Marathon te waarborgen en vanuit deze resultaten de kansen en mogelijkheden verder te gaan onderzoeken en te implementeren. Wij zijn bijzonder trots op de resultaten van dit onderzoek."

Tevredenheid

Naast de economische impact is ook de tevredenheid van bezoekers en deelnemers onderzocht. Er blijkt sprake te zijn van een vrij grote tevredenheid over alle aspecten: deelnemers geven het evenement ongeveer een 7,8, bezoekers geven een 8. Buitenlanders noemen de aantrekkelijkheid van Amsterdam als grote plus. De ondervraagden vinden met name de aankomst in het Olympisch Stadion een sterk punt van de TCS Amsterdam Marathon.

Ruim 8000 geïnterviewden 

De onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland en Sport2B analyseerden ruim 8000 vragenlijsten die deelnemers en bezoekers hadden ingevuld. Daarnaast interviewden studenten mensen rond het parcours. De ondervraagden gaven aan dat zij niet in Amsterdam zouden zijn geweest wanneer de TCS Amsterdam Marathon niet zou plaatsvinden. HvA/Inholland-onderzoeker en lector Marije Baart de la Faille: "We zien dat de TCS Amsterdam Marathon een flinke economische impuls geeft. Niet alleen de lopers en de deelnemers, maar ook de stad kan hiermee tevreden zijn.” 

amsterdam-marathon2.jpg

Lectoraat Kracht van Sport en Le Champion 

Kracht van Sport is een gedeeld lectoraat van de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland en levert een bijdrage aan het verhogen van de sportparticipatie in Nederland. Daarnaast wil het lectoraat de waarde van sportparticipatie aantonen. In opdracht van evenementenbureau Le Champion en de gemeente Amsterdam doet lector Marije Baart de la Faille, samen met het HvA-lectoraat Topsport en Onderwijs van lector Cees Vervoorn een vijfjarig onderzoek naar de vraag of grote breedtesportevenementen een impuls geven aan mensen om blijvend in beweging te komen.

Bron: Kenniscentrum KIK / HvA

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;