Toestemmingsverklaring voor toproeionderzoek

Na de succesvolle Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro breekt een nieuwe Olympische cyclus aan. De voorbereidingen voor Tokio 2020 zijn in volle gang. Om wereldtop te blijven is wetenschappelijk onderzoek en innovatie van groot belang. Het lectoraat Innovatie in Sportprestatie richt zich voornamelijk op onderzoek in het roeien.

Vorige week hebben de roeiers, aangesloten bij of meetrainend met het toproeiprogramma van de KNRB, hun Topsport Overeenkomst ontvangen ter ondertekening. Uniek daarbij is dat ze gelijktijdig een toestemmingsverklaring hebben meegekregen waarin zij bij aanvang van de komende Olympische cyclus om toestemming wordt gevraagd hun trainings-, wedstrijd- en testdata ter beschikking te stellen aan wetenschappelijk onderzoek. Door data te laten analyseren door het Amsterdam Institute of Sport Science beoogt de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB) het inzicht over trainen en presteren te vergroten en worden sporters nu nog individueler en optimaler geholpen te presteren.

De toestemmingsverklaring is tot stand gekomen in de samenwerking tussen KNRB en AISS

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;