Trainen voor de top

(Top)sporters trainen en presteren vaak onder tijdsdruk of worden beïnvloed door andere wedstrijdgerelateerde omgevingsfactoren. Welk effect heeft dit op de uitvoering van een complexe turnoefening of het schieten van een driepunter in basketbal? Raôul Oudejans, lector Leren en Presteren in Sport aan de HvA, doet onderzoek naar de manier waarop bewegingsvaardigheden in verschillende omstandigheden door slimme trainingsmethodes geperfectioneerd kunnen worden. Oudejans: ‘Met die kennis is het mogelijk het evidence-based handelen van coaches te verbeteren en daarmee de prestaties van talenten en topsporters.’

VROUWENBASKETBALL

Het onderzoek van Oudejans richt zich met name op het CTO Vrouwenbasketball; het talentenprogramma van de Nederlandse Basketball Bond. Oudejans werkt al langere tijd samen met de bond en draagt bij aan de wetenschappelijke ondersteuning bij het trainen en ontwikkelen van het basketbalschot. Zijn onderzoeksteam ontwerpt bijvoorbeeld slimme trainingsmethodes en analyseert de effectiviteit. Dit doen zij onder andere door techniek en kijkgedrag te meten tijdens het schieten en door het monitoren van schotprestaties.

TOEKOMSTIGE SPORTEN

Het lectoraat breidt in de toekomst de onderzoeksgebieden uit naar andere sporten zoals zwemmen en honkbal en andere domeinen zoals muziek en dans. Met als centrale vraag: “Hoe kunnen bewegingsvaardigheden het beste getraind worden voor het bereiken van en blijven aan de absolute wereldtop?”

FIELD LABS: METINGEN IN DE PRAKTIJK

Het wetenschappelijk praktijkonderzoek vindt vooral plaats binnen in de zogenoemde sport field labs van het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS).  Een sport field lab is een plek waar wetenschappers, trainers, coaches, sporters en studenten elkaar ontmoeten bij het doen van onderzoek om de prestaties van sporters te verbeteren. Binnen het lectoraat wordt ingezet op het verder ontwikkelen van die sport field labs rondom de sporten van het Centrum voor Topsport (CTO) Amsterdam.

LECTORAAT LEREN PRESTEREN IN SPORT

Het lectoraat Leren Presteren in Sport maakt deel uit van het Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding van de HvA en bedient samen met de gelijktijdig opgerichte lectoraten ‘Innovatie in Sportprestatie’ en ‘Perceptueel-motorische Talentontwikkeling’ relevante field labs van het AISS.

Op dinsdag 27 september hield dr. Raôul Oudejans zijn lectorale rede in het Kohnstammhuis HvA in Amsterdam. Bekijk de lectorale rede als webcollege (alleen voor HvA-medewerkers) of download de bijbehorende uitgave ‘Leren en Presteren in de Sport.’ Zie ook aiss.nl

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;