Vereniging van lectoren van start

Gisteren is op de Hogeschool van Amsterdam officieel de Vereniging van Lectoren van start gegaan, waarin lectoren in het hbo zich voortaan gezamenlijk organiseren. Doelstelling is het vergroten van de innovatiekracht van Nederland, door de kwaliteit en de betekenis van praktijkgericht onderzoek te vergroten. Minister Bussemaker opende de startbijeenkomst: “De vereniging had op geen beter moment kunnen beginnen.” 

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benadrukte bij het startmoment dat het verenigen van lectoren van grote waarde is in het licht van de onlangs gepresenteerde Wetenschapsvisie 2025. In de Wetenschapsvisie benadrukt het kabinet namelijk het belang van meer samenwerking en verbinding voor een sterke wetenschap. 

De waarde van Hogescholen

Minister Bussemaker gaf bij het startmoment  op de HvA aan, dat het praktijkgerichte onderzoek van hogescholen een essentiële toevoeging is in de onderzoeksmix die het kabinet voorstaat: ‘“Het praktijkgericht onderzoek kan per definitie bijdragen aan de versterking van de kennisfunctie van hogescholen. (...) Laat universiteiten zien dat je wat anders doet dan wat zij doen.”

Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, zag het anders: “Ik heb de neiging ook na de wetenschapsvisie van vorige week, te hopen dat universiteiten misschien wel iets meer hogeschooltje zouden spelen, door te zorgen dat onderzoek ook verbonden wordt met het onderwijs en met de maatschappelijke omgeving en toepassing.”

Aanleiding voor de oprichting

Sinds 2002 zijn lectoren aangesteld in het hbo om de kloof tussen wetenschappelijke kennis en het werkveld te overbruggen. In Nederland bereikt academische kennis namelijk nauwelijks het midden- en kleinbedrijf. Praktijkgericht onderzoek maakt hier het verschil, met als doel om innovaties in de beroepspraktijk te realiseren.

Hoewel praktijkgericht onderzoek de laatste jaren een vlucht heeft genomen, lopen lectoren er nog tegenaan dat bedrijven en instellingen het hbo vooral kennen als leverancier van stagiairs, afstudeerders en gediplomeerden, en niet altijd bereid zijn te betalen voor de- gretig omarmde- kennis. Daarnaast worstelt iedere lector met toegang tot wetenschappelijke literatuur, ondersteuning bij het organiseren van evenementen, het vinden van de juiste balans tussen wetenschappelijke en professionele publicaties en de balans tussen het werk als lector en een promotie en/of eigen bedrijf.  ‘Hoog tijd dus dat de lectoren elkaar weten te vinden in het slechten van deze barrières, zodat ze hun energie kunnen richten op waardevolle bijdragen aan de innovatiekracht van Nederland,’ schrijft de Vereniging van Lectoren over de oprichting.

thom-de-graaf_-jet-bussemaker.jpg 

Foto: Monique Kooijmans
Bron: Kik Kenniscentrum

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;