Vijf onderzoeksprojecten ontvangen 3,5 miljoen euro subsidie

Vijf aanvragen voor subsidie voor onderzoeksprojecten van de Hogeschool van Amsterdam zijn gehonoreerd door regieorgaan SIA in de regeling RAAK-PRO. In totaal ontvangt de HvA vanaf 2017 3,5 miljoen euro voor vijf onderzoeken, die alle een looptijd van vier jaar hebben.

De regeling RAAK-PRO richt zich op het versterken van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen, in samenwerking met de beroepspraktijk, en op het intensiveren van de relaties met andere kennisinstellingen. Alle onderzoeken worden dan ook uitgevoerd in samenwerking met verschillende onderzoeksterreinen, onderwijs/onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het gaat om de volgende projecten:

 • ‘Zorgpad intensieve diëtetiek van ondervoede oudere ziekenhuispatiënten voor optimale eiwit-inname en fysiek functioneren: een transmurale aanpak (PRO-INTENS)’
  Betrokken onderzoekers vanuit de HvA: Michael Tieland, onderzoeker en Peter Weijs, lector Gewichtsmanagement

 • ‘Toekomstbestendig evenwicht? Balanceren tussen divergerende belangen’
  Dit onderzoek richt zich op het gebruik van stedelijke consumptieruimtes, waar wonen, werken, consumeren en recreëren gelijktijdig en kris kras door elkaar plaatsvinden.
  Betrokken onderzoekers vanuit de HvA: Stan Majoor, lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken.

 • ‘Van buitensluiten naar centraal stellen’
  Dit onderzoek richt zich op hartrevalidatie bij oudere patiënten en hartpatiënten met psychische problemen, groepen waarop de bestaande richtlijnen voor hartrevalidatie niet van toepassing zijn.
  Betrokken onderzoeksleider vanuit de HvA: Wilma Scholte op Reimer, decaan van de faculteit Gezondheid van de HvA en bijzonder hoogleraar Complexe Zorg in het bijzonder voor hartpatiënten

 • ‘Follow Me – een interprofessioneel follow-up en op maat gesneden interventieprogramma voor kinderen met een (erfelijke) bindweefsel aandoening’
  Betrokken onderzoeker vanuit de HvA: hoofdonderzoeker is prof. dr. Raoul Engelbert, lector Fysiotherapie.

 • ‘Big data en sportblessurepreventie: een prachtig één-tweetje’
  In dit onderzoek staat centraal hoe het gebruik van big data kan bijdragen aan het verminderen van sportblessures.
  Betrokken onderzoekers vanuit de HvA: Janine Stubbe, voormalig lector Sportzorg,  Angelo Richardson  en Anne-Marie van Beijsterveldt.

SIA honoreerde 25 aanvragen met een subsidie, dat is 40 procent van het totaal aantal aanvragen.  Van de 25 aanvragen ging een vijfde naar de HvA.

Nieuwsbericht regieorgaan SIA

Bron: hva.nl

 

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;