Visuele beperkingen bij Paralympische sporten - Kai Krabben

Paralympische sporten bieden atleten met een beperking de kans om deel te nemen aan en te excelleren in sportwedstrijden. Om deel te kunnen nemen aan Paralympische competitie ondergaan alle atleten een classificatie van hun beperking. Hier wordt vastgesteld of atleten in aanmerking komen om deel te nemen aan een Paralympische sport en zo ja, in welke sportklasse zij dan uitkomen. Classificatiecriteria dienen gebaseerd te zijn op wetenschappelijk bewijs over de relatie tussen beperking en prestatie. Judo is een Paralympische sport voor atleten met een visuele beperking (vision impairment, VI), waar momenteel nog geen wetenschappelijk onderbouwd classificatiesysteem wordt gehanteerd. Het doel van dit proefschrift was daarom om vast te stellen wat de invloed is van een visuele beperking op de judoprestatie. De resultaten van dit proefschrift lieten zien dat het zichtvermogen invloed heeft op de judoprestatie, zowel wanneer zonder als wanneer met pakking gestart wordt. Op basis van de uitkomsten van dit promotieonderzoek worden momenteel nieuwe classificatiecriteria opgesteld en bediscussieerd door de Internationale Blinden Sport Federatie, in overleg met de bredere VI judo gemeenschap. De voorgestelde veranderingen bevatten onder meer nieuwe minimale beperkingscriteria als ook een splitsing van het VI judo in aparte sportklassen voor slechtziende en functioneel blinde judoka’s. Behalve praktische aanbevelingen voor het organiseren van judowedstrijden voor atleten met een visuele beperking, heeft dit proefschrift tevens het opmerkelijke vermogen geïllustreerd van vaardige bewegers om zich functioneel aan te passen onder suboptimale visuele condities.

Bekijk de film hier!

 

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;