Hardlooponderzoek: Blessure risico en efficiënt hardlopen

Uitvoerend onderzoeker

Ben van Oeveren (VU) MSc.

Contact gegevens: b.t.van.oeveren@vu.nl

Mede-aanvragers

Prof. dr. J.H. van Dieën (VU)

Dr. C.J. de Ruiter (VU)

Prof. dr. P.J. Beek (VU)

Projectbeschrijving

Kun je verbeteren door je eigen hardloopdata te gebruiken? Met de huidige technologie en kennis zouden we toch in staat moeten zijn om blessurevrij en energiezuinig hard te lopen. Er is veel onderzoek gedaan naar de efficiëntie van lopen en het voorkomen van blessures, maar hier is weinig praktisch advies uit voortgevloeid. De trainingsgegevens die verzameld worden met sporthorloges van lopers bevatten informatie over trainingsbelasting en looptechniek. Deze trainingsgegevens kunnen mogelijk gebruikt worden om de efficiëntie van het hardlopen te verbeteren en de kans op blessures te verlagen. De interpretatie van de data die met sporthorloges wordt verzameld, wordt tot op heden overgelaten aan de gebruiker.

Tijdens het hardlopen zorgt elke stap voor een impactkracht die moet worden opgevangen door het lichaam en ook kost iedere stap een bepaalde hoeveelheid energie. Hierdoor is de stapfrequentie (aantal stappen per minuut), waarmee gelopen wordt, een belangrijke factor. Een aanpassing van de stapfrequentie gaat gepaard met veranderingen in de looptechniek, waardoor grondcontacttijden, voetplaatsing en de impactkrachten bij de landing veranderen. Bovendien is de stapfrequentie eenvoudig te meten en heeft onderzoek aangetoond dat lopers in staat zijn om hun stapfrequentie snel aan te passen. Daarom zal dit onderzoek in het bijzonder aandacht worden gevestigd op het optimaliseren van stapfrequentie.

Deelname

Alle hardlopers boven de 18 jaar vragen we mee te doen aan ons onderzoek door de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is belangrijk om inzicht te krijgen in het ontstaan van blessures. Hardlopers die gebruik maken van een Garmin sporthorloge vragen we om, naast het invullen van de vragenlijst, ook hun trainingsgegevens die opgeslagen zijn op het horloge met ons te delen. De gegevens worden anoniem verwerkt.

Deelnemen

Meer informatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ben van Oeveren (hardlooponderzoek@gmail.com)

SenseI-project

Dit onderzoek maakt deel uit van het SenseI-project. In dit project worden technologieën ontwikkeld voor hardloopapplicaties op de smartphone. Door blessures of door verlies aan motivatie haken veel beginnende lopers af. Om het aantal hardlopers dat (noodgedwongen) moet stoppen te verminderen, wordt in het project gewerkt aan technologieën die helpen het blessure risico te verminderen en de motivatie te behouden.

http://www.commit-nl.nl/projects/sensei-sensor-based-engagement-for-improved-health

 

Consortium partners

VU University Amsterdam, University of Twente, Sense Observation Systems, Almende, Infosys, Amsterdam University of Applied Sciences

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;