Van Meten Naar Weten

 

Prestaties in de (top-)sport zijn het resultaat van vele uren training. Sporters en hun coaches hebben de niet eenvoudige taak om zaken als training, rust en voeding optimaal af te stemmen op de individuele sporter. Dit alles om optimaal te presteren. Resultaat dat niet zelden wordt beslist op honderdsten van secondes. Dit impliceert dat in de topsport relatief kleine verbeteringen in de voorbereiding grote gevolgen voor het eindresultaat kunnen hebben.

De realiteit leert ons dat sporters veelal niet nóg meer kunnen gaan trainen, dus prestatieverbetering dient vooral gezocht te worden in het verhogen van het rendement van de trainingen. Dit vereist een gedegen aanpak waarin innovaties en toepassingen van kennis en technologie een belangrijke rol zullen spelen. 

Doelstelling

Het doel van dit project is het combineren van data-opslag en presentatie in de juiste context, en het bedienen van de gehele “dataketen” in het Nederlandse toproeien en topzwemmen.

Methode

De data die gebruikt wordt is data die gemeten wordt tijdens zwem- en roeitrainingen. Dit loopt uiteen van GPS data tot hartslag data. Deze data bevatten de belangrijkste “key performance indicators” (KPI’s) die ons informatie kunnen verschaffen over de geleverde prestatie.

Binnen het project zijn verschillende partners betrokken om de diverse expertisen te bundelen. Onze partners hebben expertise op het gebied van de topsport, de wetenschap en het bedrijfsleven (gespecialiseerd in ICT en sensoren). Op deze manier is er veel kennis aanwezig om dit project tot een succes te maken.

Verwachte resultaat

Dit project moet uiteindelijk resulteren in het platform om sportdata op een slimme en overzichtelijke manier op te slaan. Daarnaast biedt het dé mogelijkheid om mono- en multidisciplinair de informatie te kunnen analyseren, terug te koppelen naar atleten en coaches en longitudinaal te kunnen onderzoeken. Dit project is een succes wanneer na afronding het platform gebruikt wordt door coaches en atleten van de Nederlandse roei- en zwembond.

Partners

  • Vrije Universiteit Amsterdam
  • Hogeschool van Amsterdam
  • Lode
  • Capgemini
  • KNZB
  • KNRB

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Sportinnovator. 

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;