Sportpoli en sportkliniek

Een bijzonder field lab is de Amsterdamse Sportpoli en –kliniek en richt zich op de thema’s ‘Fit to play’ en ‘Return to play’. Dit betekent dat de poli en kliniek hoogwaardige klinische zorg bij blessures en begeleiding bij revalidatie en preventie biedt.  Niet alleen topsporters kunnen hier terecht met problemen, maar ook breedtesporters, dansers en musici.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neemt u dan contact op met info@desportartsengroep.nl. Er is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk of een begeleidend teamarts.

Gerelateerde artikelen

SportKnowHowXL - Topsportpoli: Formule 1 van de geneeskunde

Achtergrond

Deelnemende partijen vertegenwoordigen de top in hun specifieke vakgebied. De aanpak is multidisciplinair en vernieuwend. Niet alleen AMC, VU, VUMc versterken elkaar, maar er is een nadrukkelijke verbinding met de UvA, HvA, de Sportartsen Groep Amsterdam, CTO Amsterdam, NOC*NSF, sportbonden en dans/ballet/muziekgezelschappen.
Daarnaast wordt deze sportpoli versterkt met sportmedische en leefstijlbegeleiding voor inwoners van de gemeente Amsterdam. Dit sluit aan bij de ambities van de gemeente Amsterdam en het ministerie van VWS.

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;