Home » AISS ontvangt subsidie van 100K voor ondersteuning van sportieve en innovatieve start-ups: Sportup BoostNL

AISS ontvangt subsidie van 100K voor ondersteuning van sportieve en innovatieve start-ups: Sportup BoostNL

24 februari 2023

Dankzij de One Single Hub regeling van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend NL) komt het succesvolle Belgische SportUp Boost-programma naar Nederland om uit te rollen bij  vier geaccrediteerde Sportinnovator centra in Nederland. Samen met OSF (Orange Sport Forum), Innovatielab Thialf, imec.istart, Nationaal Sportcentrum Papendal en AISS (Amsterdam Institute of Sport Science) gaan we het ecosysteem rondom start-ups en scale-ups in de sport verbeteren en intensiever met elkaar samenwerken.

Gezien de steeds complexere uitdagingen met betrekking tot sport, bewegen en gezondheid is onderzoek, samenwerking, implementatie en innovatie nodig om hierbij te ondersteunen. Vanuit het netwerk van AISS brengen we experts en partners bij elkaar die het beste kunnen bijdragen aan oplossingen voor deze uitdagingen. AISS verspreidt haar kennis via een breed scala aan activiteiten voor wetenschap, onderwijs, overheid en het bedrijfsleven. Zo creëren we een innovatieve, ondernemende, nieuwsgierige, veilige, sterke en gezonde sportpraktijk voor iedereen met een interesse in sport, bewegen en gezondheid. Om te zorgen dat de kennis die wordt ontwikkeld in de wetenschap en daaruit voortkomende innovaties ook daadwerkelijk wordt toegepast in de praktijk kan het Sportup BoostNL programma in Nederland worden uitgerold om hierbij te helpen.

“Het SportUp Boost NL programma biedt een mooie kans voor AISS om samen meer maatschappelijke impact te maken en bij te dragen aan het optimaliseren van prestaties en gezondheid”.

Vanaf 2023 gaan we aan de slag met het creëren van een accelerator programma voor sport gerelateerde start-ups en scale-ups, SportUp Boost NL! De sportinnovatiecentra gaan start-ups met een early stage business idee werven en begeleiden. De startups gaan door een pre-accelerator fase ondersteund door SportUp Boost NL. Als zij geselecteerd worden voor dit programma kunnen zij werken aan de ontwikkeling, uitrol en opschaling van hun sport- & vitality business propositie. Zij kunnen hun propositie direct ook valoriseren in de sportinnovatie omgeving.
SportBoost NL werft en ondersteunt start-ups met vroegefase bedrijfsideeën en begeleidt hen in de fase voordat zij een acceleratieprogramma volgen. Het programma helpt start-ups hun producten of diensten sneller op de markt te brengen. Daarbij bereidt SportBoost NL hen voor op deelname aan zo’n accelerator, bijv. imec.istart.nl. De hiervoor geselecteerde start-ups kunnen werken aan de ontwikkeling, uitrol en groei van hun bedrijfspropositie. Er is na de uitrol en bij kansrijke startups ook financiering beschikbaar van €100.000 tot €250.000.

“We verwachten met het project SportUp Boost NL een enorme boost te kunnen geven aan het startup ecosysteem voor sport & vitalty innovaties in Nederland”.

De One Single Hub regeling van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend NL) richt zich op incubators en accelerators binnen het Nederlandse ecosysteem die zich richten op het verbeteren van de voorzieningen voor innovatief ondernemerschap. One Single Hub wil regionale krachten bundelen om start-ups en scale-ups op een effectieve en efficiënte manier te ondersteunen en bewezen resultaten uit te breiden.

Lees ons magazine