Sportinnovator-centrum

 Wie is Sportinnovator?

Sportinnovator is het vooraanstaande netwerk voor sportinnovatie in Nederland. Het is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt ondersteund door ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Hun doel is om innovaties te stimuleren en toe te passen die bijdragen aan een leven lang met plezier sporten en bewegen. Samen met 200 partners uit de sport, het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en verschillende ministeries werkt Sportinnovator elke dag aan het bevorderen van vitaliteit in Nederland.

De waarde van Sportinnovator-centra 

AISS als sportinnovator centrum

Sportinnovator-centra zijn plekken waar onderzoekers, ondernemers, ministeries en sportorganisaties samenwerken. Hier worden relevante innovaties ontwikkeld die bijdragen aan prestaties, levensstijl en gezondheid van mensen in de samenleving.

Elk centrum wordt getoetst en ontvangt een Certified Partner-label van Sportinnovator. Zo wordt de kwaliteit en uniciteit van de centra in het netwerk gewaarborgd. Dit maakt het voor belanghebbenden nog duidelijker waar ze moeten zijn om hun innovaties in sport en beweging verder te ontwikkelen. AISS is samen met twintig andere partners de drijvende kracht achter sport- en gezondheidsinnovaties in Nederland en daarbuiten.

AISS als centrum

In Amsterdam stimuleren we de nieuwste innovaties in zogenaamde Living Labs. Een Living Lab is een echte setting waar oplossingen worden getest voor maatschappelijke uitdagingen. In deze Live Labs worden onderzoeksprojecten getest en gemeten, waaronder wijken, sportverenigingen, scholen, gemeenschappen en instellingen.

Dit is bedoeld voor mensen die hun gezondheid willen verbeteren, hun sportprestaties willen optimaliseren, hun beperkingen willen overwinnen of gewoon gezonder willen worden. Samen met ons netwerk van partners streven we naar verandering in de samenleving.

AISS Hub

De AISS Hub is dé ontmoetingsplek voor iedereen die geïnteresseerd is in sport, gezondheid of innovatie. Het is het centrale punt waar experts uit diverse achtergronden samenkomen.

Binnen de Hub is er ook een Mini Science Lab voor metingen beschikbaar. Daarnaast organiseren we kennissessies over verschillende onderwerpen om kennisoverdracht te bevorderen.

    Hub

    AISS Netwerk

    Het AISS-netwerk vormt de kern van dit centrum. Meer dan 300 wetenschappelijke onderzoekers binnen dit netwerk werken samen aan de maatschappelijke uitdagingen in de samenleving.

    AISS brengt deze onderzoekers actief in contact met onze praktijkpartners. Dit hebben wij gevisualiseerd en toont het netwerk en de verschillende thema’s waar onderzoek plaatsvindt.