AISS als Sportinnovator-centrum

Wat is een Sportinnovator-centrum?

 

Sportinnovator-centra zijn ontmoetings- en broedplaatsen waar onderzoekers, ondernemers, overheden en sportorganisaties samenwerken. Op die manier worden relevante innovaties ontwikkeld die bijdragen aan de topsport, sportparticipatie en een actieve leefstijl. Elk Sportinnovator-centrum heeft zijn eigen expertise. De centra zijn getoetst en Certified Partner van Sportinnovator.

Daarmee zijn de kwaliteit en uniciteit van de centra in het netwerk gewaarborgd. Hiermee is het voor (potentiële) stakeholders nóg duidelijker waar ze moeten zijn om hun innovaties in sport en bewegen verder te helpen. De centra werken met elkaar samen en fungeren als aanjagers van innovatie in Nederland en daarbuiten.

De waarde van Sportinnovator-centra 

Het AISS Sportinnovator centrum

AISS Living Labs

Een AISS Living Lab is een real-life setting waar oplossingen getest worden voor maatschappelijke uitdagingen. Binnen een Living Lab werken belangrijkste stakeholders intens samen. De activiteiten van een Living Lab vinden plaats in wijken, gemeenschappen, instellingen. 

Het is voor mensen die hun gezondheid willen verbeteren, hun sportprestaties willen optimaliseren, hun beperkingen willen overwinnen of gezonder willen worden. In en vanuit Amsterdam zijn er tal van Living Labs. Samen met het netwerk van onze partners zorgen we voor verandering in de samenleving.

AISS Hub

De AISS Hub is een ontmoetingsplek voor iedereen binnen de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB). Het is een plek waar kennis en innovatie samen komen. Maak gebruik van het Mini Science Lab voor metingen en neem deel aan maandelijkse kennissessies over onderwerpen in (aangepast) sporten, leefstijl, gezondheid en presteren. 

    AISS Netwerk

    Het AISS Netwerk is de kern van dit centrum. Over 300 wetenschappelijke onderzoekers in dit netwerk werken samen aan belangrijke onderwerpen in de samenleving. AISS verbindt deze onderzoekers met onze aangesloten praktijk partners.

    Dit netwerk is gevisualiseerd ons diagram. Het diagram weergeeft de verschillende thema’s waar AISS onderzoeken heeft lopen.