High Performance, Vital People

AISS wil het menselijk prestatievermogen optimaliseren voor alle niveaus: van jong tot oud, van inactief tot topsport, en van motorisch beperkt tot getalenteerd. Zo stimuleren we de gezondheid en vitaliteit van mens en maatschappij.

Vandaar ook onze slogan: ‘High Performance, Vital People’.

Het AISS-netwerk creëert, versterkt en katalyseert samenwerking tussen sportpraktijk, zorg, overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Door gezamenlijk projecten te agenderen en initiëren maken we het mogelijk om effectief kennis en innovaties te ontwikkelen met, door en voor de praktijk.

De centraal gelegen AISS Hub.

Multidisciplinaire aanpak

Vanuit een multidisciplinaire aanpak werken we aan vier programmalijnen (zie ook hieronder): Sport en Presteren, Vitaal Bewegen, Aangepast Sporten en Gezond Sporten.

Binnen de programmalijnen zijn diverse experts en partners verbonden op dat thema, maar vindt er ook kruisbestuivingplaats. Elk programma heeft eigen programmamanagers die verantwoordelijk zijn voor de doelstellingen van het programma. Iedereen kan met vragen over sport en beweging bij AISS aankloppen. Omdat deze vragen zelden één domein beslaan, benaderen we ze vanuit een multidisciplinaire en holistische blik.

We brengen de experts en partners bij elkaar die het beste kunnen bijdragen aan de oplossing. AISS verspreidt haar kennis via een breed scala aan activiteiten voor wetenschap, onderwijs, overheid en het bedrijfsleven. Zo creëren we een innovatieve, ondernemende, nieuwsgierige, veilige, sterke en gezonde sportpraktijk voor iedereen met een interesse in sport enbewegen.

AISS opent deuren

Met elke nieuwe partner in het netwerk groeit onze kennis exponentieel: 1+1=3. Meedoen als partner opent de deuren naar alle betrokkenen in ons netwerk. Met trots delen we daarom een aantal voorbeelden van de impact die we gezamenlijk hebben gerealiseerd voor de praktijk.

Vind u deze aansprekend en inspirerend, dan nodigen we u uit om kennis met ons te maken en aan te sluiten bij het AISS netwerk.