Wie is AISS?

High Performance, Vital People

AISS is een netwerk-organisatie van ongeveer 250 wetenschappers die het menselijk prestatievermogen optimaliseren voor alle niveaus: van jong tot oud, van inactief tot topsport, en van motorisch beperkt tot getalenteerd. Wij stimuleren de gezondheid, prestaties en vitaliteit van mens en maatschappij. Om deze reden ook onze slogan: ‘High performance, vital people’.

Het AISS-netwerk creëert, versterkt en katalyseert samenwerking tussen sportpraktijk, zorg, overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Door gezamenlijk projecten te agenderen en initiëren maken we het mogelijk om effectief kennis en innovaties te ontwikkelen met verschillende praktijk instanties.

Het AISS-netwerk in kaart

Het AISS-netwerk in kaart

Vanuit een multidisciplinaire aanpak werken we aan vier programmalijnen: Sport en Presteren, Vitaal Bewegen, Aangepast Sporten en Gezond Sporten. Binnen de programmalijnen zijn diverse experts en partners verbonden op dat thema, maar vindt er ook kruisbestuivingplaats. Elk programma heeft eigen programmamanagers die verantwoordelijk zijn voor de doelstellingen van het programma.

We brengen de experts en partners bij elkaar die het beste kunnen bijdragen aan de oplossing. Wij verspreiden haar kennis via een breed scala aan activiteiten voor wetenschap, onderwijs, overheid en het bedrijfsleven. Zo creëren we een innovatieve, ondernemende, nieuwsgierige, veilige, sterke en gezonde sportpraktijk voor iedereen met een interesse in sport en bewegen.

Iedereen kan met vragen over sport en beweging bij ons aankloppen. Vragen beslaan zelden één domein. Wij benaderen ze vanuit een multidisciplinaire en holistische blik.