Home » Fitter, Beter, Sterker: een nieuw project voor studenten, door studenten

Fitter, Beter, Sterker: een nieuw project voor studenten, door studenten

14 september 2023

AISS werkt samen met Sportcentrum VU aan een nieuw project voor studenten, door studenten. De aankomende maanden zal er onderzoek gedaan worden naar de fysieke gesteldheid, gezondheid en welzijn van 63 studenten van de Vrije Universiteit. Er worden meetinstrumenten ingezet om de vitaliteit van deze doelgroep beter in kaart te brengen.

Hiervoor zal bij iedere student een nulmeting worden uitgevoerd. Op basis van die nulmeting wordt er een specifiek trainingsschema opgesteld gericht op het verbeteren van de vitaliteit van de student. Na 3 maanden kijken we naar de vooruitgang van de fysieke en mentale gesteldheid van de student. Dit project wordt uitgevoerd door 3 studenten van de Hogeschool van Amsterdam, Inholland Haarlem en de Vrije Universiteit.

Lees ons magazine