Home » IOC Sports Medicine Course in Amsterdam

IOC Sports Medicine Course in Amsterdam

17 mei 2023

Begin mei bezochten 23 artsen uit 17 landen Amsterdam om examen te doen voor de IOC Sports Medicine Course. Twee jaar lang hadden zij zich online bekwaamd in de basisprincipes van de sportgeneeskunde. Nu konden zij drie dagen proeven van de dagelijkse sportmedische praktijk in het Amsterdam UMC, waar het afsluitend examen plaatsvond.

De cursus is op initiatief van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in 2015 tot stand gekomen. Aanleiding was het niveauverschil dat de medische commissie van het IOC opmerkte bij de artsen die sporters tijdens de Olympische Spelen begeleidden. Een gevolg van het feit dat niet iedereen toegang heeft tot goed sportgeneeskundig onderwijs. Om daar verandering in te brengen, werd aan de elf IOC-geaccrediteerde researchcentra in de wereld, waaronder Amsterdam UMC, gevraagd e-learnings aan te leveren voor een online basiscursus Sports Medicine.

Reflectie van de dagelijkse praktijk

Na het doorlopen van de onlinecursus kunnen de cursisten examen doen in Amsterdam, Oslo, Pretoria of Seoul. De researchcentra in deze steden mogen zelf het aanbod tijdens die week invullen. Het is de bedoeling dat er nog drie dagen onderwijs wordt gegeven, voordat het examen plaatsvindt. In Amsterdam UMC ligt deze drie dagen de nadruk op de medische zorg voor sporters. De cursisten maken kennis met de sportgeneeskunde en de aanpalende specialismen sportorthopedie, sportradiologie en sportcardiologie. Daarnaast komt de medische zorg na een hersenschudding aan bod en mentale gezondheid en ziekte. Sportarts Hans Tol: “Dit is een reflectie van onze dagelijkse praktijk en van dat waar ons wetenschappelijk onderzoek op steunt. Het mooie is dat we via deze cursus al onze kennis met iedereen in de wereld kunnen delen.”

Interactief

De reacties van de cursisten zijn zeer positief. Maar ook degenen die drie dagen het onderwijs verzorgden, stuiterden bij wijze van spreken na afloop van de energie. Orthopedisch chirurg Gino Kerkhoffs: “Het onderwijs was heel interactief. Er vond discussie plaats tussen en met de cursisten aan de hand van echte casuïstiek. Heel verschillende onderwerpen, die juist ook in de topsport relevant zijn, werden belicht. Dat liep uiteen van kinderpsychiatrie en cardiologie tot het samenwerken in een team door radiologie, orthopedie en sportgeneeskunde en de begeleiding op de Olympische Spelen in een team rondom de atleet. Je beseft dan weer eens hoe goed wij de sportmedische zorg hier in Nederland en in Amsterdam UMC georganiseerd hebben. En dat dat voor andere mensen heel leerzaam is.”

Advanced cursus

Door de jaren heen hebben 511 artsen uit 77 landen de basiscursus met succes afgerond. Voor degenen die verdere verdieping zoeken, is er ook nog de advanced cursus. Deze vindt jaarlijks plaats in een ander werelddeel. Hans Tol: “Een aantal van de artsen die nu hun IOC-diploma hebben behaald, zullen we in het najaar terugzien in Colombia.”

Lees ons magazine