Amsterdam Movement Sciences

Onderzoeksinstituut Amsterdam Movement Sciences (AMS) is in 2017 opgericht als vervolg op onderzoeksinstituut MOVE. Founding partners van AMS zijn de Vrije Universiteit Amsterdam en Amsterdam UMC, en hun leden zijn junior en senior onderzoekers van de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) en de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, beide VU Amsterdam, en onderzoekers van verschillende afdelingen bij Amsterdam UMC, ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam), en onderzoekers van de Faculteit der Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam (Hogeschool van Amsterdam).

Hun inspiratie wordt onderbouwd door innovatief, verrassend klinisch en fundamenteel onderzoek naar het menselijk bewegen, en is georganiseerd in vijf programma’s: Sport, Musculoskeletale Gezondheid, Weefselfunctie & Regeneratie, Veroudering & Vitaliteit en Rehabilitatie & Ontwikkeling.

Bij Amsterdamse Bewegingswetenschappen worden verschillende vakgebieden gecombineerd met innovatieve technieken met focus op implementatie en gebruik in de samenleving. Ze zijn partners van patiënten en topsporters, kaakchirurgen en fysiotherapeuten, branche- en zorgverzekeraars, sportcoaches en celbiologen; zolang menselijke beweging centraal staat.

Met de vertaling van kennis uit hun onderzoek naar voedings-, leefstijl- en trainingsadviezen, klinische richtlijnen, uitvindingen en advies aan professionals dragen ze bij aan de bevordering van het maatschappelijk welzijn.

Lees ons magazine