Gemeente Amsterdam

Alles wat de gemeente Amsterdam doet, doen ze voor de Amsterdammers. Dag in, dag uit werken ze met meer dan 18.000 collega’s aan een betere stad voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat doen ze niet alleen. Samen met betrokken bewoners, maatschappelijke instanties en externe partners pakken ze iedere opgave in de stad aan.

Van het verbeteren van de (digitale) dienstverlening bij de Stadsloketten tot het organiseren van internationale evenementen zoals Amsterdam Dance Event. Van het bouwen aan een circulaire economie, waarin innovatie en duurzaamheid centraal staan tot de noodopvang voor vluchtelingen. Amsterdam is een stad van kansen en mogelijkheden, waarbij geen opgave te groot is.

De gemeente Amsterdam bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk.

Lees ons magazine