Hogeschool Inholland

Inholland is een grote hogeschool, tegelijkertijd zijn de opleidingen en locaties kleinschalig. Hierdoor kan er aan de studenten een persoonlijke omgeving aangeboden worden. Persoonlijk en dichtbij betekent ook dat er wordt geïnvesteerd in duurzame relaties. Inholland reageert snel op vragen van studenten, collega’s en externe partners. En ze nemen verantwoordelijkheid door dingen gezamenlijk op te pakken en er voor elkaar te zijn.

Hogeschool Inholland leidt zelfstandig denkende professionals op en ontwikkelt praktijkgerichte kennis. Zo leveren ze een betekenisvolle bijdrage aan de inclusieve wereld van morgen, aan een duurzame leefomgeving en een veerkrachtige samenleving. Dit wordt gedaan doordat ze verspreid zijn op diverse locaties over de Randstad en op diverse gebieden: van gezondheid tot economie en van techniek tot onderwijs.

Met hun onderwijs en praktijkgericht onderzoek dragen ze bij aan de vitaliteit van het metropolitane gebied waarin ze wonen, werken en recreëren. En aan de samenleving als geheel. Dit wordt gedaan vanuit maatschappelijke vraagstukken én interdisciplinair, samen met het beroepenveld, overheden en maatschappelijke partners. De aanpak is persoonlijk en dichtbij, vanuit de overtuiging dat – voor docenten én studenten – zowel succes als tegenslag de sleutel zijn tot ontwikkeling als professional en als mens. Diversiteit is daarbij een kracht.

Inholland is een toegankelijke hogeschool waar kansengelijkheid voor alle studenten en medewerkers het uitgangspunt is. Diversiteit benutten ze om mooiere, veelzijdigere en betere oplossingen te ontwikkelen voor vraagstukken uit de maatschappij. Diversiteit geldt hierbij als kracht en ieders talent, kwaliteit en perspectief wordt benut om tot betere resultaten te komen.

Lees ons magazine