Hogeschool Van Amsterdam

Leren, werken en leven in Amsterdam zijn bij de HvA op een vanzelfsprekende manier met elkaar verbonden. De HvA is een grootstedelijke hogeschool waar studenten, docenten en onderzoekers vanuit verschillende invalshoeken en disciplines samenwerken met elkaar en met bedrijven, organisaties en (kennis)instellingen.

De slogan van de HvA is ‘Creating Tomorrow’. De Hogeschool van Amsterdam inspireert studenten om met creatieve oplossingen en duurzame innovaties aan de toekomst te werken; om vandaag te verbinden met morgen. Creating Tomorrow staat voor de actieve maatschappelijke rol die de HvA in Amsterdam inneemt.

HvA’ers werken continu samen met bedrijven, instellingen en bewoners in de regio Amsterdam. Samen onderzoeken zij toepassingen voor vraagstukken uit de stad. Want inspelen op waar de stad om vraagt, dat is de rode draad van het onderzoek dat aan de HvA wordt gedaan. Met een veelzijdig aanbod aan onderwijs en onderzoek draagt de HvA bij aan het oplossen van grootstedelijke problemen.

Lees ons magazine