Koninklijke Nederlandse Roei Bond (KNRB) 

De Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB) is de overkoepelende organisatie van alle roeiverenigingen in Nederland.

Opgericht op 21 januari 1917 zet de KNRB zich in voor de verenigingen op het gebied van accommodatie, roeiwater, opleidingen en promotie van de roeisport. Daarnaast behartigen ze de belangen van de topsport ten behoeve van (internationale) uitzendingen naar onder andere WK’s en de Olympische Spelen.

Nederland telt zo’n 125 roeiverenigingen met 45.000 leden. De verenigingen zijn onder te verdelen in algemene verenigingen en studentenverenigingen. De verdeling man/vrouw is ongeveer 50/50.

Binnen de KNRB zijn naast een bestuur, medewerkers op het bondsbureau en bondscoaches, veel vrijwilligers actief in commissies en werkgroepen.

Lees ons magazine