NOC*NSF

NOC*NSF is een faciliterende organisatie die mede zorg draagt voor een gezond en sterk Nederland. Ze onderhouden hiervoor volop relaties met andere organisaties waarbij de belangen van de Nederlandse sport en de sporters steeds voorop staan.

NOC*NSF is ontstaan uit een fusie tussen het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie. Negentig landelijke sportorganisaties (77 sportbonden en 17 geassocieerden) zijn aangesloten bij NOC*NSF en vertegenwoordigen samen bijna 24.000 sportverenigingen met in totaal 5,2 miljoen georganiseerde sporters.

NOC*NSF heeft een aantal doelen voor ogen:

Het bevorderen dat zoveel mogelijk inwoners van Nederland naar eigen keuze op verantwoorde wijze sport kunnen beoefenen, dan wel daarbij betrokken kunnen zijn;
Het uitdragen van de betekenis van de sport voor de maatschappij;
Het bundelen en behartigen van de belangen van de Nederlandse sport, in het bijzonder van haar leden;
Het uitdragen en bevorderen van de Olympische Beweging en haar doelstellingen in overeenstemming met de door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vastgestelde en vast te stellen regelingen.

Lees ons magazine