OLVG

OLVG is het stadsziekenhuis van Groot-Amsterdam met hoofdlocaties in Oost en West. Het ontstaan uit de fusie van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis staan wij al ruim anderhalve eeuw midden in de samenleving van uniek Amsterdam. OLVG wil een sleutelrol vervullen in de verbetering van de gezondheid en zorg voor iedereen in onze stedelijke omgeving. Voor een beter leven in een gezonder Amsterdam.

Voor OLVG is iedereen uniek. En zij zijn er op betekenisvolle momenten in ieders leven. Daarom wordt de zorg afgestemd op ieders specifieke situatie. Of het nu gaat om een eenvoudige behandeling of een complexe ingreep of om spoedeisende hulp of chronische zorg.

OLVG zorgt dat patiënten zich zo veel mogelijk thuis voelen. Ze betrekken iedereen actief bij de behandeling en helpen mensen zelf te beslissen. Dit doen ze in nauwe samenwerking met hun zorgpartners, want alleen samen kunnen ze zorgen dat de mens echt centraal staat.

OLVG geeft aan dat ze samen hun positie als hét toonaangevende stadsziekenhuis van Amsterdam verder invullen door de kwaliteit van de zorg, opleiding en onderzoek nog verder te verbeteren. En door zichzelf nog verder te specialiseren in complexe behandelingen. Zo kunnen ze iedereen in de stad en regio altijd de beste zorg en behandeling blijven bieden.

Lees ons magazine