Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit in Nijmegen is een van de beste brede, klassieke universiteiten van Nederland. Gelegen op een groene campus ten zuiden van het stadscentrum van Nijmegen. De universiteit wil bijdragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Iets dat ze in oktober van 2023 al 100 jaar doen.

De Radboud Universiteit is een bijzondere universiteit die voortkomt uit de katholieke emancipatiebeweging uit het begin van de twintigste eeuw. Medewerkers en studenten voelen zich betrokken bij elkaar, bij de samenleving en bij de wereld. Ze richten zich op de zorg voor elkaar en de wereld om ons heen en blijven zich inzetten voor de emancipatie van sociale en culturele minderheden. Ze willen echt van betekenis zijn. Ze laten zich daarbij leiden door wetenschappelijke vragen en maatschappelijke uitdagingen.

Onderzoek en onderwijs zijn aan de Radboud Universiteit nauw met elkaar verweven. Ze stimuleren de vorming van studenten tot deskundige, betrokken, kritische en zelfbewuste academici die met verstand van zaken vanuit verantwoordelijke posities richting geven aan de samenleving. Ze zijn actief op een breed palet van samenwerkende wetenschapsdisciplines en stellen vragen rond de relatie tussen wetenschap, samenleving en zingeving. Daarnaast wordt er ruimte gemaakt voor open discussies over maatschappelijke en ethische thema’s

Lees ons magazine