Reade

Reade is het expertisecentrum in revalidatie. Ze bieden een compleet aanbod aan behandelprogramma’s en -methoden voor volwassenen, kinderen en jongeren, die door een ziekte of ongeval, beperkingen ervaren in het dagelijks leven. In hartje Amsterdam en omstreken, zetten ruim 800 professionals zich met plezier in om hen in staat te stellen het leven weer zo goed mogelijk op te pakken.

Reade staat als team om de cliënt heen en werkt vanuit mogelijkheden naar het hoogst haalbare. Een bijzondere rol is weggelegd voor wetenschap voor het verdiepen en uitbreiden van hun expertise. Dit wordt gedaan door wetenschap en onderwijs dicht bij de behandelpraktijk te brengen. Op basis van een verwijzing van de huisarts of medisch specialist maken ze een inschatting of Reade ook iets voor jou kan betekenen.

Reade heeft specialisten in reumatologie en revalidatie. Wat revalidatie en reumatologie verbindt is de sterke focus op kwaliteit van leven. En hoe je daar zelf vorm aan kunt geven. Ondanks en binnen de beperkingen die ziekte, aandoening of letsel met zich meebrengt. Tijdelijk dan wel blijvend.

Lees ons magazine