Sport Data Valley

Sport Data Valley is de nationale data infrastructuur voor sport, bewegen en gezondheid; in onderzoek, onderwijs en praktijk. Sport Data Valley is sinds 2018 ontwikkeld op initiatief van Sportinnovator en in samenwerking met de TU Delft, de Universiteit Leiden, de VU Amsterdam, de Universiteit Twente en de Hogeschool van Amsterdam. Sport Data Valley is in 2023 verzelfstandigd in een onafhankelijke maatschappelijke stichting.

Sport Data Valley heeft de missie om met sport- en beweegdata een bijdrage te leveren aan een vitaler Nederland. En aan verbeterde topsportprestaties. Het is hierin hun visie dat ze ‘samen meer impact maken’. Dat doen ze door samenwerking te stimuleren en realiseren tussen onderzoek, onderwijs, beleid en de sportpraktijk op het gebied van data – met één gedeelde infrastructuur als basis.

Sport Data Valley bestaat uit een klein team van software engineers, datascientists en projectmanagers en een flexibele schil met experts vanuit het gehele netwerk aan kennis- en onderwijsinstellingen. De structuur van SDV kent een directeur-bestuurder, een Raad van Toezicht en een investeringscommissie die mede bepalend is over de doorontwikkeling van de infrastructuur.

Lees ons magazine