Sportinnovator

Sportinnovator is hét sportinnovatienetwerk van Nederland. Hun missie: het aanjagen en toepassen van innovaties voor een leven lang met plezier sporten en sportief bewegen. Samen met 200 partijen afkomstig vanuit sport, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden werkt Sportinnovator elke dag aan het vitaler maken van Nederland. Sportinnovator is een katalysator voor innovaties die de kwaliteit, toegankelijkheid en veiligheid van de sport- en beweegsector in Nederland versterken.

Sinds 2015 heeft Sportinnovator ruim 1000 innovatieve ideeën beoordeeld en hebben er meer dan 300 initiatieven financiële ondersteuning en advies gekregen. De belangrijkste doelstelling daarbij is om innovaties hun weg naar de markt te laten vinden en ervoor te zorgen dat ze ook daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast.

Ze geloven daarbij in samenwerking en co-creatie. Vanuit een onafhankelijke regierol worden alle partijen bij elkaar gebracht die nodig zijn om die innovaties tot stand te brengen. Daarbij wordt gezocht naar de aansluiting met landelijke initiatieven als het Sportakkoord II en MOOI in Beweging (ZonMw). Om de internationale mogelijkheden te benutten, is Sportinnovator partner van het platform SportsNL en het European Platform for Sport Innovation. Gezamenlijk vergroten ze de impact van sportinnovatie.

Sportinnovator is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt ondersteund door ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Lees ons magazine