Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden, in 1575 opgericht, is een van Europa’s meest vooraanstaande internationale onderzoeks­universiteiten. Wie wil bijdragen aan een betere wereld moet haar eerst begrijpen. Vanuit die overtuiging wordt er in Leiden onderwijs gegeven.

De Universiteit Leiden is een internationaal georiënteerde en brede universiteit. Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs inspireren elkaar. In die kruisbestuiving krijgt de maatschappelijke opdracht van de Universiteit Leiden gestalte. Met haar onderzoek werken ze aan fundamenteel begrip van de wereld en de mensen om ons heen. In haar onderwijs leiden ze analytisch denkende, kritische wereldburgers op die deze kennis kunnen gebruiken om de wereld een veilige, gezonde, duurzame, welvarende en rechtvaardige plaats te maken. Hierbij sluiten ze waar mogelijk aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Lees ons magazine