Blessure cijfers bij aangepaste sporters

In de afgelopen jaren doen steeds meer mensen met een lichamelijke beperkingen (sporters) aan sport. Naast de goede effecten van sporten, brengt het ook moeilijkheden met zich mee, zoals blessures en ziekten uit het sporten die dagelijkse activiteiten moeilijker kunnen maken. In dit artikel onderzoeken we waarom het van belang is maatregelen te nemen ter voorkoming van gezondheidsproblemen bij sporters, door inzicht te verkrijgen in de prevalentie en ernst van blessures en ziekten die verband houden met sport.

Home » Projecten » Blessure cijfers bij aangepaste sporters

projectnaam

Occurrence of injuries and illnesses in athletes with a physical impairment; a forty-week prospective cohort study

betrokken instellingen

Amsterdam UMC
Amsterdam Movement Sciences
Inholland
Vrije Universiteit

Één sportseizoen

Voor het onderzoek is de blessureprevalentie bij lichamelijk beperkten één sportseizoen lang gemonitord. De deelnemende atleten ontvingen een vragenlijst over hun huidige gezondheidsstatus. Gedurende een periode van 40 weken zijn 368 gezondheidsproblemen gemeld door 99 sporters. Hiervan waren 110 geclassificeerd als ziekte en 258 als blessures. Er is gekeken naar de invloed van verschillende fysieke beperkingen, sporten en sport niveau’s op het krijgen van blessures en ziektes. De blessureprevalentie was het hoogst bij atleten die op nationaal niveau deelnamen, maar de OSTRC-score lag het hoogst bij atleten die op recreatief niveau sporten. Dit is een score voor de evaluatie van sportgerelateerde klachten. Wanneer er rekening wordt gehouden met de verschillende categorieën beperkingen van de sporters, werden er hogere prevalenties gevonden bij atleten met een neuromusculaire aandoening. Atleten met een ruggenmerg gerelateerde aandoening de hoogste wekelijkse cumulatieve OSTRC-score.

Gedurende een periode van 40 weken zijn 368 gezondheidsproblemen gemeld door 99 sporters. Hiervan waren 110 geclassificeerd als ziekte en 258 als blessures.

Bijdrage epidemiologie

De categorie van beperking en het sportniveau zullen in overweging moeten worden genomen bij het ontwikkelen van strategieën voor blessurepreventie. Helaas heeft een actieve deelname aan sport dus niet alleen positieve effecten, zoals een betere gezondheid en conditie, maar kan het ook negatieve gevolgen hebben, zoals sportgerelateerde blessures of ziektes. Deze resultaten draagt bij aan de epidemiologie van sportgerelateerde gezondheidsproblemen en bij de toekomstige ontwikkelingen rondom blessurepreventie voor deze sporters.

Contact

Sietske Luijten, PhD Candidate bij Amsterdam UMC

Lees ons magazine

 

Contactinformatie