Duurzaam inzetbaar personeel bij Defensie: De Koninklijke Marechaussee

Binnen Defensie zijn meer dan 69.000 militairen, burgers en reservisten werkzaam, waarvan 8000 bij de Koninklijke Marechaussee. De Koninklijke Marechaussee bewaakt de veiligheid van Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Van luchthavens in Nederland en het Caribisch gebied tot oorlogs- en crisisterreinen wereldwijd. Het dragen en hanteren van zware apparatuur gedurende hele diensten of het omgaan met zeer onvoorspelbare en stressvolle situaties zijn slechts enkele van de fysieke en mentale uitdagingen van de Marechaussee. Fit, vitaal en duurzaam inzetbaar personeel zijn van essentieel belang om potentiële risico's tegen te gaan. Dit onderzoeksproject heeft tot doel effectieve interventies te ontwikkelen, implementeren en evalueren om de duurzame inzetbaarheid van het personeel te verbeteren.

Home » Projecten » Duurzaam inzetbaar personeel bij Defensie: De Koninklijke Marechaussee

projectnaam

Fit en Vitaal bij Koninklijke Marechaussee

betrokken instellingen

Defensie
Koninklijke Marechaussee
Amsterdam UMC

Fysiek en mentaal zwaar werk

Het werk van het personeel van de Koninklijke Marechaussee is zeer divers van aard. Van luchthavens in Nederland en het Caribisch gebied tot oorlogs- en crisisterreinen wereldwijd. Van zeer eentonige, langdurige tot plotseling zeer veeleisende situaties. Dit soort werk vereist veel van het personeel, zowel fysiek als mentaal.

“We willen de militairen ook in het veld een sensor omhangen. We willen zien wat de belasting is van specifieke taken om in te schatten hoe zwaar een taak is.” – Pablo Stegerhoek, onderzoeker Koninklijke Marechaussee

Bewegingen gaan herkennen 

Binnen de diverse situaties beweegt het personeel op allerlei manieren. Om inzicht te krijgen in de verschillende bewegingspatronen in diverse posities, is een meting uitgevoerd op de hindernisbaan van het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn. Samen met een groep jonge militairen in opleiding hebben we een middag lang een scala aan taken uitgevoerd. Van het beklimmen van trappen tot het sjouwen van een pop, van bukken tot tillen en tijgeren.

Op deze manier trainen we een sensor om bewegingen te herkennen tijdens de uitvoering van diverse taken in het veld. In de toekomst kunnen we inzicht krijgen in de belasting van specifieke taken en aanpassen waar dat nodig is. Dit project markeert de eerste stap in het bevorderen van de fitheid en vitaliteit van het personeel van de Koninklijke Marechaussee.

Contact

Pablo Stegerhoek, PhD Candidate bij Amsterdam UMC.

Lees ons magazine

 

Contactinformatie