Foxfit: een app voor kinderen met astma

In Nederland heeft 7-10% van de kinderen last van astma, een chronische aandoening aan de luchtwegen. Het gebruik van medicatie is van essentieel belang om deze aanvallen te beheersen. Voor preventieve maatregelen kan het aannemen van een gezonde levensstijl, inclusief regelmatige lichamelijke activiteit en begeleiding door een specialist, de fysieke functies verbeteren en het begrip van astma vergroten. Op deze manier kan een gezonde levensstijl een dagelijkse praktijk worden. We hebben onderzocht hoe we een positieve invloed kunnen hebben op kinderen met astma.

Home » Projecten » Foxfit: een app voor kinderen met astma

projectnaam

Stimulating children with asthma towards more physical activity (SIMBA)

betrokken instellingen

Hogeschool van Amsterdam
Amsterdam UMC Pediatric Pulmonology
Regiorgaan SAI RAAK-publiek

Co-creatief onderzoek

Therapeuten streven ernaar manieren te vinden om het plezier van kinderen in fysieke activiteiten te vergroten en dagelijkse beweging te bevorderen, zodat het voor kinderen weer aantrekkelijk wordt en een reguliere gewoonte vormt. Ze overwegen hoe de behandeling van astma beter afgestemd kan worden op het individuele kind, en hoe ze het kind na afloop van fysieke behandelingen effectief kunnen blijven monitoren, begeleiden en stimuleren in de thuissituatie.

Wat dit project bijzonder maakt, is dat het een co-creatief onderzoek betreft, waarbij zorgspecialisten, ouders en kinderen samenwerken. Door duidelijk in kaart te brengen waar de behoeften liggen binnen diverse groepen, kan een eindproduct worden ontwikkeld dat voor alle betrokken partijen praktisch en bruikbaar is.

Voor de preventie, kan een gezonde levensstijl met lichamelijke activiteit en begeleiding door een specialist de fysieke functies verbeteren en kennis vergroten van iemand met astma, waardoor een gezonde levensstijl dagelijkse praktijk wordt.

Foxfit

Foxfit is ontwikkeld. Een app met een activiteitenmeter voor kinderen (8-12 jaar) met astma en een internetdashboard voor hun zorgverlener. De aanpak richt zich op bewegen in het dagelijks leven om sociale betrokkenheid te verbeteren. Foxfit bevat onderdelen gebaseerd op principes van gedragsverandering en spelvormen, zoals doelen stellen, beloningen, plannen maken, bijhouden, kennis verbreden, een speels verhaal, persoonlijke begeleiding en feedback, en een op maat gemaakte aanpak.

Lees ons magazine

 

Contactinformatie