Geen verhoogde kans loslating knieprothese na intensief sporten

Tot op heden is de relatie tussen fysieke activiteit op het loslaten van een totale knieprothese niet duidelijk. Hierdoor zijn behandelaren vaak terughoudend in hun advies. Maar is dat terecht?

Home » Projecten » Geen verhoogde kans loslating knieprothese na intensief sporten

projectnaam

A high physical activity level after total knee arthroplasty does not increase the risk of revision surgery during the first twelve years: A systematic review with meta-analysis and GRADE

betrokken instellingen

Anna Ziekenhuis Geldrop
Amsterdam Movement Sciences
Amsterdam Public Health
Amsterdam UMC
Maastricht UMC
Universiteit van Amsterdam

Literatuuronderzoek

In de praktijk adviseren behandelaren aan patiënten met een totale knieprothese om vooral te sporten met een lage impact, zoals zwemmen, golf en wandelen. Dit standpunt wordt ondersteund door de internationale gemeenschap The Knee Society, die bestaat uit 200 internationaal erkende experts op het gebied van kniechirurgie. 

In dit literatuuronderzoek hebben onderzoekers zich gericht op de statistieken over het loslaten van knieprotheses met als belangrijke uitkomstmaten het aantal revisieoperaties en het aantal loslatende knieprotheses in relatie tot het niveau van fysieke activiteit.

In hoge mate fysiek actief zijn na een totale knieprothese (TKP) verhoogt het risico op een revisieoperatie niet in de eerste 12 jaar na operatie

2265 artikelen onderzocht

Na het doorlopen van 2265 artikelen konden 6 studies worden gebruikt om de onderzoeksvraag te beantwoorden. De zes studies beschrijven in totaal 4263 patiënten. De data laten zien dat een hoog activiteitenniveau niet samenhangt met een grotere kans op een revisieoperatie of loslating van de knieprothese.

Eén studie rapporteerde zelfs een verbeterde overlevingsduur van de knieprothese bij patiënten die in hoge mate actief waren. Samenvattend, een hoog activiteitsniveau in de eerste twaalf jaar vergroot de kans op loslating of een revisieoperatie niet. Patiënten kunnen dus geadviseerd worden om in hun vrije tijd lichamelijk actief te zijn, zelfs op een hoger activiteitenniveau.

Contact

Voor vragen gerelateerd aan dit onderwerp, neem contact op met Paul Kuijer: Principal Investigator & Human Movement Scientist en Programma Manager Gezond Sporten: p.p.kuijer@amsterdamumc.nl

Lees ons magazine

 

Contactinformatie