Kennisclips aangepast sporten en bewegen

Naast sport- beweegaanbieders laten ook medisch specialisten en paramedici mensen met een fysieke beperking of chronische ziekte de kracht van sport ervaren. Op het gebied van bewustwording, informatievoorziening en doorverwijzing spelen zij een cruciale rol. In veel (para)medische opleidingen komt aangepast sporten en bewegen echter nog nauwelijks aan bod. Daarom slaan Gemeente Amsterdam en AISS de handen ineen. Door middel van kennisclips wordt in de leerlijnen ‘Competitie & prestatie’ en ‘Actieve leefstijl & Vitaliteit’ practice- en evidence-based informatie gedeeld over aangepast sporten en bewegen.

Home » Projecten » Kennisclips aangepast sporten en bewegen

projectnaam

Practise- en evidence based scholingsaanbod aangepast sporten

betrokken instellingen

Actieve leefstijl & vitaliteit

In deze leerlijn zijn kennisclips te vinden over sport- en beweegmogelijkheden voor mensen met een fysieke beperking of chronische ziekte. Centraal daarbij staan de belemmerende en faciliterende factoren voor sport- en beweegdeelname, richtlijnen voor voldoende beweging en de keten van sporttoegeleiding.


Beweegrichtlijnen

Onderzoekers Sonja de Groot (READE/VU) en Hidde van der Ploeg (Amsterdam UMC) gaan in op de specifieke beweegrichtlijnen voor volwassenen en kinderen met een fysieke beperking. Wat houden de beweegrichtlijnen in en hoe kun je aan de richtlijnen voldoen?

Meer weten:

 

Esther Vergeer Foundation

Professioneel rolstoeltennisser Niels Vink legt uit hoe de Esther Vergeer Foundation kinderen en jongeren de kans geeft te sporten op een gewone club, om ze zo de kracht van meer zelfvertrouwen te laten ervaren.

Meer weten:

 

B-FIT trainingswijzer

Eric Voorn (senior onderzoeker) en fysiotherapeut Pien Koomen van het Amsterdam UMC, locatie AMC lichten de B-FIT trainingswijzer toe. Deze trainingswijzer helpt behandelaren bij het voorschrijven van een gepersonaliseerd aeroob trainingsprogramma.

 

Plants for Joints

Inclusie

Jasmijn Holla (Lector Inholland & Senior Onderzoeker READE) en Vera Dekkers (Docent-Onderzoeker Inholland) geven betekenis aan de term inclusie in sport en bewegen. Hoe kom je als sportaanbieder tot een inclusief sportaanbod?

Meer weten:

 

Sportloket Jeugd

Sabrina Vermeulen, Kinderfysiotherapeut en Sportconsulent bij READE, laat zien hoe ze kinderen vanuit de revalidatie aan een passend sportaanbod helpt en houdt.

Meer weten:

 

Sportloket Volwassenen

Margreet van den Broek, ex- professioneel wheeler en Sportconsulent bij Reade, vertelt over de trajecten vanuit het Sportloket voor volwassenen. Hoe melden revalidanten zich aan en hoe worden ze begeleid in hun zoektocht naar een passende sport?

Meer weten:

 

Competitie & prestatie

Deze leerlijn gaat over prestatieverbetering, zowel fysiek als mentaal. Blessurepreventie, testen en meten en classificatie in het aangepast sportaanbod zijn onderwerpen die aan bod komen.

 

Gehandicaptensport Nederland

Sem Roelofs (Rolstoeltafeltenniser NOC*NSF) en Jantine van der Vlist (Coördinator Opleidingen Gehandicaptensport Nederland) laten zien welke belangrijke organisaties een sporter tegenkomt op weg naar de top. Wat zijn ‘gamechanging’ inzichten van topsporters?

Meer weten:

 

Hardlopen met reuma

Docent-onderzoeker Guus Rougoor van het Lectoraat Kracht van Sport en Bewegen onderbouwd welke positieve gezondheidseffecten hardlopen heeft voor mensen met ontstekingsreuma. Dit wordt zowel vanuit de wetenschap als de sportpraktijk toegelicht.

Studie naar aanbevelingen van experts op het gebied van bewegen met ontstekingsreuma en artrose

Meer informatie en actuele stand van zaken rondom het onderzoek naar hardlopen met reuma

Meer informatie en projecten vanuit het Centre of Expertise preventie in zorg en welzijn

Blessures

Evert Verhagen (professor Amsterdam UMC) bespreekt de definities van blessures, hoe blessures ontstaan, en welke blessures er in het aangepast sporten voorkomen. Data vanuit de Paralympische en Olympische Spelen geven daarbij richting.

De medische code vanuit de Internationale Paralympische Commissie

Een artikel met evidence based aanbevelingen voor (para)medici die veel met parasporters werken

Meer praktische informatie rondom gezond sporten met para atleten

 

Tailored Injury Prevention in Adapted Sports (TIPAS)

 

PhD onderzoeker Sietske Luijten laat zien hoe ze blessures in het aangepast sporten onderzoekt. Wat zijn blessures, hoe herken je ze? Maar bovenal: hoe zijn blessures in het aangepast sporten te voorkomen?

Meer weten:

 

 

Lees ons magazine

 

Contactinformatie