Leefstijladvies als standaard zorg

“Ik merkte dat ik een beetje teleurgesteld raakte in de traditionele geneeskunde - iemand moet eerst ziek worden voor we wat gaan doen”, verzucht anesthesioloog Jenny Marks bij het Amsterdam UMC. Als vervolg van het onderzoek "Physicians Implement Exercise is Medicine” is het LOFIT project gestart, waar wij een diversiteit aan partners zoals scholen, regionale leefstijl initiatieven en enkele zorgverzekeraars aan elkaar koppelen.

Home » Projecten » Leefstijladvies als standaard zorg

projectnaam

LOFIT (“Lifestyle front Office For Integrating lifestyle medicine in the Treatment of patients”)

betrokken instellingen

Amsterdam UMC
Vrije Universiteit
UMC Groningen
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Inholland
Hanzehogeschool Groningen
Ommelander Ziekenhuis
NL Actief
Huis voor de Sport
Team Sportservice
Zilveren Kruis
Menzis

Leefstijladvies als medische behandeling

Ziek worden van hun eigen gedrag. Jenny Marks zag patiënten verschijnen van het profiel van vrachtwagenchauffeurs en kraanmachinisten. Dit zijn rokende mensen die de hele dag stil zitten en ‘s avonds een broodje bal en een kratje bier wegwerken. Vanuit die filosofie kwam Marks in aanraking met het LOFIT-project, een acroniem voor ‘Lifestyle front Office For Integrating lifestyle medicine in the Treatment of patients’. LOFIT onderzoekt hoe leefstijl onderdeel van de behandeling in het ziekenhuis moet worden.

“Ziek worden van hun eigen gedrag. Jenny Marks zag patiënten verschijnen van het profiel van vrachtwagenchauffeurs en kraanmachinisten.”

Een leefstijl zorgloket 

In het Amsterdam UMC is een leefstijl zorgloket opgericht waar patiënten aan kunnen deelnemen voor leefstijladvies. Patiënten met een body mass index vanaf vijfentwintig of die roken wordt verteld dat ze kunnen deelnemen aan het onderzoek.”Na aanmelding krijgt de helft van de patiënten standaard behandeling zonder leefstijladviezen, de andere helft komt in de interventiegroep van een leefstijlmakelaar. Het streven naar het aantal patienten was 552. 

De leefstijlmakelaar stuurt na onderzoek van de patiënt zijn gedragingen hem of haar door naar een expert met de juiste sportmedische achtergrond. Na een jaar meten ze welke groep beter scoort op primaire en secundaire uitkomstmaten.

Primaire uitkomsten maten zijn BMI, bloeddruk, leefstijlgedragingen en bloedwaardes samengested in een gezondheidsrisico- en leefstijlscore. Secundarie uitkomstmaten zijn cardiometabole markers, antropometrie, gezondheidsgedrag, psychologische factoren, door patiënten gerapporteerde uitkomstmaatregelen (PROM’s), kosteneffectiviteitsmaatregelen en een mixed-method procesevaluatie.

Contact

Voor meer informatie over het onderzoek en de resultaten, neem contact op met:

Judith Jelsma, projectleider LOFIT en senior onderzoeker lofit@amsterdamumc.nl

 

Lees ons magazine

 

Contactinformatie