Begeleiding voor bewegen en motorische vaardigheden

“De Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek is een aanpak om kinderen met een beperkte motoriek te herkennen en te helpen”, vertelt Iris Fopma, vakleerkracht bewegingsonderwijs op de 7e Montessorischool in Amsterdam. Door de Ondersteuningsroute verschuift de focus van de vakleerkracht. “Wij werken niet meer alleen in de gymzaal, maar door de hele school en ook met professionals van buiten.”

Home » Projecten » Begeleiding voor bewegen en motorische vaardigheden

projectnaam

Bewegen in en om school

betrokken instellingen

HvA
Gemeente Amsterdam
NVKF
KVLO

De ondersteuningsroute is bedoeld om alle kinderen in het primair onderwijs passende ondersteuning en zorg te bieden op het gebied van bewegen en motoriek. De route bestaat uit basisondersteuning, extra ondersteuning en specialistische ondersteuning en zorg.

De basisondersteuning is: alle kinderen krijgen goed en voldoende bewegingsonderwijs. Met behulp van een gevalideerde test wordt bij de leerlingen van groep drie in beeld gebracht hoe het met de ontwikkeling van de motoriek is gesteld. In Amsterdam wordt de 4-Vaardighedentest gebruikt om de motorische ontwikkeling van de leerlingen in het primair onderwijs systematisch in beeld te brengen. De vier vaardigheden die getest worden zijn: springen-kracht, springen-coördinatie, oog-hand-coördinatie en balanceren. De test bestaat uit series van opdrachten, van gemakkelijk naar steeds moeilijker.

In het kader van het onderzoeksproject Gymmermansoog is de 4-Vaardighedentest (4S-test) onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid en zijn er nieuwe afkapwaarden vastgesteld. Daarmee is er sinds 2018 een betrouwbaar en objectief signaleringsinstrument beschikbaar om de motorische ontwikkeling van de kinderen in beeld te brengen.

Lees ons magazine

 

Contactinformatie