Schouderblessures bij zwemmers

Onderzoek laat zien dat schouderblessures bij zwemmers de meest voorkomende, vaak langdurige blessures zijn. Negen op de tien wedstrijdzwemmers heeft ooit wel eens een schouderblessure opgelopen. De helft van de wedstrijdzwemmers heeft last van schouderklachten, die langer duren dan drie weken. Terugkeer op het oude niveau is daarna zeer lastig. Voor talentvolle zwemmers zijn schouderblessures zelfs een belangrijke reden om te stoppen met de zwemsport. Onduidelijk is echter hoe groot het probleem is van schouderblessures bij talentvolle Nederlandse zwemmers.

Home » Projecten » Schouderblessures bij zwemmers

projectnaam

Omvang en ontstaansmechanismen van schouderblessures bij wedstrijdzwemmers

betrokken instellingen

TNO
KNZB
HvA
InnoSportLab de Tongelgreep
Anna Topsupport
De Sportartsen groep

Start onderzoek: schouderblessures bij zwemmers

Een korte inventarisatie bij de trainers van de E.ON-Talent Centra: 13% van de zwemmers ontwikkelt in drie maanden een schouderklacht. Er is weinig bekend over de omvang van het probleem er heerst  een kennistekort over dit type blessure. Het doel van dit project is inzicht krijgen in de omvang van het probleem en de ontstaansmechanismen van schouderblessures. Deze doelstelling is vertaald naar twee hoofdvragen:

  • Wat is de incidentie van schouderblessures bij talentvolle wedstrijdzwemmers?
  • Is er een verband tussen zwemtechniek en het ontstaan van schouderblessures?

 

Halverwege onderzoek: schouderblessures bij zwemmers

Gedurende één zwemseizoen zijn talentvolle wedstrijdzwemmers onderzocht. Hierbij zijn de volgende gegevens vastgelegd:

  • Achtergrond zwemmer
  • Lichamelijk onderzoek zwemmer
  • Logboek met trainingsbelasting en blessures
  • Video van de techniek van de borstcrawl tijdens een 200 meter race

Markers op de zwemmers worden gebruikt om een 3D-reconstructie te maken van de bewegingsbaan van de arm van de zwemmer. Aan het eind van de registratieperiode kan onderzocht worden of zwemmers met een schouderblessure een andere techniek hebben dan de niet geblesseerde zwemmers.

 

Resultaten onderzoek

De uitkomsten van dit onderzoek zijn vertaald naar een screeninginstrument. Deze technologie voorspelt de zwemtechniek en screent de risicofactoren op een schouderletsel in een zwemcarrière.

In totaal raakte 28,8% van de zwemmers gedurende één jaar geblesseerd aan de schouder.

Chi-kwadraat bewijzen dat het middenas overschrijven met de hand en een dropped elbow zijn gerelateerd aan het ontstaan van een schouderblessure. Geen relatie is gevonden tussen schouderelevatie en schouderblessures. Talentvolle zwemmers lopen een groot risico op een schouderblessure. Dit risico wordt verhoogd door bepaalde kenmerken in de zwemtechniek. Lees het volledige onderzoek op deze website of ontdek andere projecten in het programma Gezond Sporten.

Lees ons magazine

 

Contactinformatie