Sporten met reuma

Internationale literatuur laat zien dat mensen met een reumatische aandoening minder aan sport- en beweegactiviteiten doen dan mensen zonder fysieke beperking. In dit onderzoek wordt gekeken naar het sport- en beweeggedrag van mensen met een reumatische aandoening. Op basis van cijfers over het beweeg- en sportgedrag van Nederlanders met chronische aandoeningen en eerder genoemde internationale studies, is de verwachting dat Nederlanders met een reumatische aandoening minder bewegen en sporten dan Nederlanders zonder reumatische aandoening.

Home » Projecten » Sporten met reuma

projectnaam

Hardlopen met reuma

betrokken instellingen

Amsterdam UMC
Inholland
Reade
Hogeschool Saxion

Start onderzoek: sporten met reuma

Er is steeds meer bewijs dat high impact sporten toch moet kunnen met reuma. Er zijn heel veel categorieën reuma en het is niet altijd het geval dat symptomen erger worden als gevolg van bijvoorbeeld hardlopen. Het voordeel van hardlopen is dat het laagdrempelig is, wat prettig kan zijn voor mensen met lichamelijke aandoening.

In 2017 is over dit onderwerp een project gestart waarbij gekeken is naar het effect van hardlopen op mensen met reuma. Om te bepalen of iemand geschikt is om te kunnen hardlopen wordt er gekeken naar verschillende factoren, zoals mate van ontsteking, medicatie, ervaring, fitheid, leeftijd, of al bestaande schade. Er zijn naast dit ook nog een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Voorbeelden hiervan zijn additionele krachttraining, goed schoeisel en het voorzichtig opbouwen van de belasting.

“Wij geloven dat ook mensen met reuma op hun eigen manier in staat moeten kunnen zijn om hard te lopen – Guus Rougoor

 

 

Halverwege onderzoek: sporten met reuma

Na dit eerste project is een een nieuw vervolgproject gestart. In dit project is gekeken naar de ervaringen en percepties van verschillende soorten professionals, zoals een arts, reumatoloog, fysiotherapeut, hardlooptrainers en patiënten zelf. Denk bij percepties aan de gezondheidseffecten en risico’s van hardlopen volgens deze professionals.

Deze studie creëert draagvlak onder de professionals. Daarna hervatten ze het onderzoek van de gezondheidseffecten en risico’s van hardlopen bij de doelgroep.

Ondanks dat de resultaten nog niet gepubliceerd zijn merken de onderzoekers dat er over het algemeen vooral positief naar gekeken naar hardlopen door mensen met reuma. Dit is niet in lijn met de verwachting dat specifieke fysiologische mechanismen zouden ontstaan.  Professionals zijn soms nog onwetend over de positiviteit en de mate hierin.

 

Resultaten onderzoek: sporten met reuma

Het aantal respondenten dat heeft aangegeven aan de Nederlandse beweegrichtlijnen te voldoen (52,7%) is redelijk in lijn met onderzoeksresultaten van het Centraal Bureau voor de Statistiek waaruit blijkt dat 48,4% van de Nederlanders met een chronische aandoening aan de beweegrichtlijnen voldoet.

Mensen met reuma sporten veelal als onderdeel van de revalidatie of bij een fitnesscentrum. De belangrijkste barrières voor mensen met reuma om georganiseerd te sporten in hun eigen regio is door onvoldoende kennis en vaardigheden van de sportbegeleiders, het gebrek aan hulp bij het vinden van een geschikte beweegactiviteit en het gebrek van geschikte sport- en spelmaterialen in de omgeving.

 

Praktijktoepassing

Neem voor toepassing op jou organisatie contact op met onderzoeker Guus Rougoor  van Hogeschool Inholland.

 

Lees ons magazine

 

Contactinformatie