Training for Excellence

Om de top te bereiken in sport, muziek en dans moet je veel trainen. Maar dit brengt ook gezondheidsrisico's met zich mee, zowel fysiek (blessures) als mentaal (verlies plezier en motivatie of burnout). Om deze problemen te voorkomen moeten de trainingen van hoogwaardige kwaliteit zijn. Maar hoe vind je de juiste balans tussen veel trainen en goed trainen? Het onderzoeksproject Training for Excellence zet zich in voor het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige verantwoorde trainingen die leiden tot topprestaties met behoud van fysieke en mentale gezondheid.

Home » Projecten » Training for Excellence

projectnaam

Training for Excellence (T4X)

betrokken instellingen

VU
Hogeschool van Amsterdam

Partners:
Orange Lions Academy Women (TeamNL talentopleidingsprogramma basketbal NBB)
TalentTeam NL honk- en softbal (KNBSB)
Academie voor Theater en Dans Amsterdam
Academisch Centrum Tanheelkunde Amsterdam (ACTA)
Codarts
Conservatorium van Amsterdam
Koninklijk ConcertgebouwOrkest (KCO)
ResidentieOrkest

T4X is in 2018 gestart als project. Het onderzoeksteam van Training for Excellence wil de kwaliteit van trainingen in sport, muziek, dans en andere prestatie domeinen structureel en landelijk naar een hoger niveau tillen door training interventies op basis van wetenschappelijk onderbouwde oefenmethodes.

De oefenen-methodes die tijdens dit project zijn uitgevoerd zijn: Deliberate Practice (doelbewust oefenen), Imagery (mentale voorstellingen), Performing under Pressure (presteren onder druk) en Focus of Attention.

Deliberate Practice is het bewust en weloverwogen oefenen. Het is gestructureerd en gericht op het verbeteren van prestaties, wat leidt tot trainingen van hoogwaardige kwaliteit. Het behelst zelfregulatie door (SMART) doelen stellen, plannen maken en uitvoeren. Voldoende Deliberate Practice is dan ook nodig voor het behalen van de top.

Imagery ofwel wel mentale voorstellingen, is het inbeelden van specifieke objecten, gebeurtenissen of acties. De effecten in de hersenen kunnen worden vergeleken met een normale training of oefensessie. Dit kan ontzettend nuttige toevoeging zijn voor iemand met een blessure of tekort aan tijd, en kan o.a. het oefenen van de beweegvaardigheid betreffen maar ook het uitvoeren van die vaardigheid onder spannende omstandigheden, bv. voor een groot publiek.

Performing under Pressure is het presteren onder druk. In de topsport komt men vaak onder druk te staan en kan er stress ontstaan. Door te trainen onder druk of andere uitdagende omstandigheden leer je je vaardigheden in sport, muziek of dans uitvoeren onder die omstandigheden waaronder je uiteindelijk moet en wil presteren.

Focus of Attention is het focussen op de taak die uitgevoerd moet worden. Dit is belangrijk om goed te presteren, maar kan een uitdaging zijn, zeker onder verhoogde prestatiedruk.

Inmiddels is dit project uitgegroeid tot een thema dat leeft en in verschillende prestatieomgevingen wordt gebruikt. Zo heeft het thema een plek in meerdere onderwijsprogramma’s zoals de nieuwe master ‘Sport Performance en Health’ en Associate Degree Talent- en Topsportcoach aan het HvA, de master ‘Human Movement Science’ aan de VU en de lijn Professionele Ontwikkeling van het Academische Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Daarnaast blijft T4X zich ontwikkelen waarbij onderzoeken plaatsvinden in de living labs bij onder andere de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam, en de talenprogramma’s voor vrouwenbasketbal (Orange Lions Academy Women) en voor honk/softbal, (beide TeamNL programma’s onder de vlag van TopsportAmsterdam). T4X streeft naar continuïteit en gaat door met de activiteiten gericht op verantwoord en gezond duurzaam leren presteren in verschillende domeinen, en is daarom een thema dat voortleeft.

 

“Met hoogwaardige kwaliteitstrainingen leer je verantwoord en duurzaam topprestaties neer te zetten”

Lees ons magazine

 

Contactinformatie