Home » RAAK-MKB subsidie voor Challenge, Change, Confidence

RAAK-MKB subsidie voor Challenge, Change, Confidence

20 november 2023

Een ontwerpgericht onderzoek naar een innovatieve boksinterventie voor jongeren van ouders met psychische of verslavingsproblematiekHet lectoraat Kracht van Sport en Bewegen van Hogeschool Inholland heeft in samenwerking met Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Windesheim, boksscholen, bokstrainers, belangenorganisaties, zorginstellingen en brancheverenigingen een RAAK-MKB-subsidie van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (onderdeel van de NWO) toegekend gekregen.

Kinderen van ouders met psychische problemen of verslavingsproblemen (KOPP/KOV) ervaren vaak chronische stress, mentale en lichamelijke gezondheidsproblemen. Ook hun financiële situatie, sociale welzijn en studiesucces kunnen worden beïnvloed door het leven met ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. Vaak zijn zij niet in beeld bij professionals of krijgen alleen verbale therapieën terwijl  lichaamsgerichte interventies voor deze jongeren een goed alternatief lijken te zijn om emoties te uiten en over gevoelens te praten. Hoewel we weten dat sport en bewegen positief zijn geassocieerd met gezondheid en welzijn, worden ze maar weinig ingezet in preventieve- en behandelprogramma’s voor deze jongeren.

Boksen heeft aantrekkingskracht op jongeren in kwetsbare posities en heeft, indien de context waarin het wordt aangeboden is afgestemd op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de doelgroep, de potentie om het zelfvertrouwen, de persoonlijke groei en mentale gezondheid van KOPP/KOV te bevorderen.

Met de subsidie zal onderzocht worden aan welke inhoudelijke en organisatorische criteria een boksinterventie voor jongeren van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KOV) moet voldoen. Het onderzoek richt zich op jongeren tussen de 16-24 jaar omdat psychische gezondheidsproblemen vaak in die leeftijd ontstaan. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen en evalueren van een boksinterventie voor KOPP/KOV, ‘Challenge, Change, Confidence’, waarin een samenwerking tussen ondernemers binnen de boks- en sportwereld én welzijns- en zorgprofessionals centraal staat.

Lees ons magazine