Home » Sport en bewegen voor mensen met een beperking in 2030 vanzelfsprekend: structurele samenwerking van start

Sport en bewegen voor mensen met een beperking in 2030 vanzelfsprekend: structurele samenwerking van start

5 juni 2024

In 2030 is de sportinfrastructuur voor iedereen toegankelijk en gelijkwaardig, en is sport en bewegen voor mensen met een beperking net zo vanzelfsprekend als voor mensen zonder beperking. Fonds Gehandicaptensport, het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport (TIBS) van De Haagse Hogeschool (HHS) en het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS) slaan vanaf maart 2024 de handen ineen om deze gezamenlijke ambitie waar te maken.

Mensen met een beperking sporten en bewegen minder dan mensen zonder beperking omdat zij meer belemmeringen ervaren bij het (gaan) sporten en bewegen. Fonds Gehandicaptensport stelt dat sport en bewegen voor mensen met een beperking niet alleen toegankelijk, maar ook aantrekkelijk en uitdagend moet zijn. Om dit te verwezenlijken gaat Fonds Gehandicaptensport de komende twee jaar de samenwerking aan met het lectoraat TIBS van De HHS en AISS (daarin vertegenwoordigde kennispartners Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit, Amsterdam UMC en Inholland).

Fonds Gehandicaptensport stelt dat sport en bewegen voor mensen met een beperking niet alleen toegankelijk, maar ook aantrekkelijk en uitdagend moet zijn.

Van links naar rechts: Jasmijn Holla (AISS), Monica van Harn (Fonds Gehandicaptensport), Nike Boor (Fonds Gehandicaptensport), Monique Berger (De Haagse Hogeschool), Margo van Hartingsveldt (AISS) en Vera Dekkers (AISS).

Fonds Gehandicaptensport brengt via het platform Uniek Sporten de barrières en behoeften van de doelgroep in kaart en biedt oplossingen die belemmeringen en barrières voor mensen met een beperking wegnemen. Binnen de samenwerking met Fonds Gehandicaptensport zet het lectoraat TIBS van De HHS zich in voor het ontwikkelen, testen en implementeren van technologische en sociale innovaties en hulpmiddelen. AISS brengt hun kennis over de bevordering van gezondheid en welzijn van mensen met een beperking in door de inzet van experts, ervaringsdeskundigen en studenten vanuit de programmalijnen Vitaal Bewegen en Aangepast Sporten en Bewegen.

Binnen deze samenwerking ligt de nadruk op het toevoegen van kennis, kunde en innovatie door het inzetten van onderzoeksactiviteiten, studentenprojecten en wetenschappelijke ondersteuning. Het doel van het project is om meer bekendheid te geven aan sport- en beweegmogelijkheden voor mensen met een beperking. Daarnaast heeft de samenwerking tot doel de toeleiding, begeleiding en randvoorwaarden naar sport en bewegen te verbeteren, inclusie in sport te bevorderen en meer bekendheid te geven aan sport- en beweegmogelijkheden voor mensen met een beperking.

Lees ons magazine