Home » Toepasbare kennis voor sportprofessional & academicus: master Performance, Sport & Health HVA

Toepasbare kennis voor sportprofessional & academicus: master Performance, Sport & Health HVA

18 maart 2024

Naast het beschikbaar stellen van kennis aan de praktijk en het verbinden van onderzoek, wordt er ook hard gewerkt om dit over te brengen naar de volgende generatie professionals. De samenwerking met de master Performance Sport & Health (PSA) van de Hogeschool van Amsterdam (HVA) dient hierbij als uitstekend voorbeeld. Bijna wekelijks ontvangen we in de AISS-Hub verschillende groepen studenten van onze partner kennisinstellingen om nieuwe kennis beschikbaar te stellen die niet alleen academisch, maar ook toepasbaar is.

Samenwerking AISS & master Performance Sport & Health.

Nadine Fritschy volgt als docent lichamelijke opvoeding (LO) de master aan de HVA. De master stelt professionals in staat om hun huidige beroep te combineren met de master om zo essentiële kennis en praktijkervaring op te doen in een vroeg stadium, Nadine vertelt zelf: “Tijdens dit soort lesdagen leer je echt de huidige technieken die direct uit de wetenschappelijke wereld komen.” Daaraan voegt ze toe dat er een zee aan informatie is op het internet, wat het moeilijk maakt om te weten wat bruikbaar is en wat niet.

Annelies Vervoort is docent bij de master en voormalig sportarts in de Nederlandse Topsport. Annelies: “Als onderdeel van het AISS-netwerk zijn er verschillende professionals en experts beschikbaar om die kennis over te dragen naar praktijkgerichte studenten. De samenwerking tussen die twee is een heel mooi voorbeeld van wat er wetenschappelijk bekend is, en wat er praktisch mogelijk is.”

Voor meer informatie over de Master van de Hogeschool van Amsterdam, bezoek hier hun website.

Lees ons magazine